Nu bygger vi om elnätet på Ekerö

Elnätet på Ekerö behöver förstärkas och förbättras. Idag består Ekerös elnät till stor del av luftledningar som är känsliga för hårt väder, något som har drabbat Ekeröborna i form av återkommande strömavbrott. Nu moderniserar vi elnätet på Ekerö.

Startdatum

2023

Beräknas klart

2027

Vad gör vi?

När vi nu moderniserar Ekerös elnät innefattar det: Nedgrävning av kablar, byte av utvalda elnätstationer, förberedelse för spänningshöjning, rasering av luftledningar samt röjning av ledningsgator.

Projektets faser

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, arbetar eller rör sig i området, främst följande:

  • Under arbetets gång kommer vi ibland att behöva stänga av strömmen under några timmar. Du som påverkas kommer i god tid få information via brev. 
  • När vi förlägger kabel under vissa vägar trycker vi kablarna under marken för att inte behöva stänga av vägen. Vissa små vägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.
  • Buller från arbetsmaskiner kan förekomma.
  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar.

Är du privatperson kan du få meddelande vid planerade avbrott via e-post eller sms genom att registrera dig här.

Som företag kan ni få meddelande vid planerade avbrott via e-post eller sms genom att registrera dig här.

Har du frågor?

Vår entreprenör Omexom kommer att kontakta de markägare som påverkas direkt. Har du ytterligare frågor om projektet så är du välkommen att mejla ekero@ellevio.se.

Ellevio gästade Mälaröpodden

Ellevios presschef Jesper Liveröd gästade Mälaröpodden för att prata om de många avbrotten och våra arbeten på Ekerö. Du kan lyssna här.