Nu får Vallentunaborna bättre elleveranser

Nyheter

Utsikt över Vallentuna centrum.

Dags för projekt Centrumslingan i Vallentuna att driftsättas. Till sommaren kommer Vallentunaborna att få både bättre elkapacitet och elsäkerhet, säger Ana Schenk, områdesansvarig på Ellevio.

För fyra år sedan tog Ellevio över ansvaret för elnäten i Vallentuna. Sedan dess har det skett flera satsningar på att förstärka nätet. I kommunen finns en hel del luftledningar, vilka är hårdare ansatta vid hårt väder, till exempel blåst. Genom att förstärka luftledningarna och på vissa ställen ersätta dem med kablar i marken, minskar risken för avbrott samtidigt som kapaciteten i nätet ökar.

Skapar förutsättningar för ett växande Vallentuna

Vallentuna kommun planerar för 5 000 nya bostäder fram till 2030. Ellevio arbetar tillsammans med kommunen för att prioritera bland de elnät som behöver förläggas och förstärkas för att de nya Vallentunaborna också ska kunna lyssna på musik, ladda bilen och laga mat.

Efter att ha studerat hur det befintliga elnätet i Vallentuna skulle klara framtidens ökade elbehov drogs slutsatsen att projekt Centrumslingan behövde genomföras. Detta för att klara av framtida exploateringsprojekt i centrala Vallentuna, Kristineberg och Åbyholm.

– Målet är att få en säker och långsiktig elleverans i ett växande område. De planerade exploateringarna har fått styra hur slingan skulle anläggas och förstärkas, säger Ana Schenk.

Arbete med projekt Centrumslingan.

Fyra kilometer kabel mellan Norrgården och Vallentuna IP

Vad innebär då arbetet med Centrumslingan? Det är en totalt fyra kilometer lång sträcka där kabel är förlagd från Norrgården, över Vallentuna stationsområdet och bort till Vallentuna idrottsplats. Arbetet startade 2018 och de nya kablarna tas alltså i drift inom kort. Under arbetets gång har nätet förstärkts längs med sträckningen, vilket även kommer befintliga Vallentunabor till nytta.

I samband med projektet renoveras också en nätstation. Stationerna är navet i elförsörjningen och en förutsättning för att Centrumslingan ska kunna förses med el.

– Nu ser vi alla fram emot driftsättningen av Centrumslingan. Det kommer att bli väldigt bra för hela området, både för Vallentunaborna och företagare. Vi satsar ständigt på elektrifieringen i området, vilket krävs för att klara nybyggnationer och för att allt mer kunna ställa om till fossilfritt­­, säger Ana Schenk.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?