Grodor i Gökdalen

Nyheter

Åkergrodor i lekdräkt.

Grodor i Gökdalen låter kanske som ett barnprogram, men är målet för Ellevios och Stockholm stads gemensamma projekt som snart är klart.

Gökdalen är ett litet skogsparti mellan Högdalens industriområde och Gubbängen, i närheten av där Ellevio har dragit kablar till den nya nätstationen i Gubbängen. Vid återställningen efter kabeldragnigen har Ellevio tillsammans med staden nu skapat en liten våtmark som förhoppningsvis ska bli en oas för ett antal smådjur, däribland den hotade åkergrodan. Åkergrodan har funnits i Gökdalen tidigare. Numera är den sällsynt i Stockholm, och med projektet finns förhoppningen att grodan ska kunna återhämta sig i området.

– Gökdalen är väldigt bra för denna typ av projekt eftersom det redan finns en damm i närheten. Groddjur vill ha flera olika lokaler att röra sig mellan, säger Nina Lindberg, landskapsarkitekt på Farsta stadsdelsförvaltning. I Stockholms stad arbetas det brett med att genomföra den här typen av insatser. Till exempel byggdes nyligen grodtunnlar under en väg i Sköndal ett par kilometer härifrån, för att grodorna ska kunna röra sig mellan våtmarken och sjön Drevviken.

Alla groddjur i Sverige är fridlysta, och på grund av byggnationer, vägar och föroreningar är grodor hotade runt om i stora delar av världen.

Dammar – egna små ekosystem

Vad görs då i området? En damm på cirka 80 kvadratmeter har grävts ut med förhoppningen att kunna härbärgera såväl grodor som salamandrar och andra som trivs bra i en sådan miljö. Dammar är en bristvara i Stockholm, men är en fantastisk hemvist för många djur. I det grunda, varma vattnet finns plankton och vattenväxter som är föda åt smådjur som i sin tur äts av till exempel grodor, fåglar och fladdermöss. Ett eget litet ekosystem alltså. Dammar är också viktiga för vattenrening och avrinning vid skyfall.

– Det tar ett tag innan djur etablerar sig i en sådan här ny miljö, om man inte planterar in dem, vilket vi inte kommer göra här, säger Nina Lindberg. Men i den närbelägna dammen bor det salamandrar och det vore väldigt roligt om de snabbt hittade även till den här nya dammen.

Sädesärlan har flyttat in

Runt kärret har det också placerats ut död ved där grodor, ödlor, ormar, insekter, svampar och mossor trivs, samt holkar för såväl fladdermöss som ugglor och andra fåglar. De så viktiga bina har också fått så kallade bibäddar, högar med sand där bina kan skapa bon.

Sist men inte minst har ekar, bärbuskar och blomfrön utplacerats vilket förhoppningsvis skapar mycket mat för insekter och fåglar att leva gott av.

– På vårt besök nyligen såg vi att fåglar hade hittat till dammen i Gökdalen, en liten sädesärla badade sig med vad som såg ut som stort välbehag, säger Nina Lindberg. Inom några år hoppas vi att många önskade arter har etablerat sig – och att platsen upplevs som vacker och intressant av alla besökare.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?