Ellevios transformator på resa i gigantisk transport genom Sverige

Nyheter

Så här såg det ut när transporten rullade ut från fabriken i Ludvika. Foto: Ellevio

Ett ekipage på 106 meter med 256 hjul. Så stor är transporten som nu går igenom Sverige för att förse vindkraftsparken i Tovåsen med en transformator.

Tovåsen, som ligger i Ånge kommun, ska bli Sveriges största vindkraftskluster. Fullt utbyggt kommer det att ha en potentiell kapacitet på 1500 MW, lika mycket eleffekt som hela Stockholms stad behöver. I området bygger därför Svenska Kraftnät en ny stamnätsstation där Ellevio ansvarar för regionnätsdelen. Transformatorn och nya 130 kV-ledningar behövs för att vindkraftsproduktionen i Tovåsen ska kunna matas in i stamnätet.

Fredrik Johansson, projektledare på Ellevio
Fredrik Johansson, projektledare på Ellevio

- Det är väldigt spännande att vara med i utbyggnaden av energiinfrastruktur som nu pågår, säger Fredrik Johansson, Ellevios huvudprojektledare.

- Den förra stora utbyggnaden var på 1960–70-talet med kärnkraften, nu är det en ny våg av extremt stora satsningar i och med elektrifieringen av samhället och ökningen av överföringskapaciteten till landets södra delar.

För hög för att färdas på järnväg

Transformatorn är av det större slaget med sin transportvikt på 390 ton – ungefär lika tungt som 80 elefanter. Det som dock rönt störst intresse är än så länge inte transformatorn utan transporten som fraktar den mellan fabriken i Ludvika och vindkraftparken. Den är minst sagt ovanlig på svenska vägar.

Transporten väger, inklusive transformatorn, 750 ton, är 106 meter lång och färdas på grund av sin storlek inte snabbare än mellan 5 och 15 kilometer i timmen.

Eftersom långt ifrån alla vägar klarar av en så tung och bred transport är inte vägen mellan Ludvika och Ånge den mest självklara. Från Ludvika har ekipaget kört söderut till Köping, där den på ett lastfartyg färdats via Mälaren, Södertälje kanal och upp i Östersjön mot Iggesund utanför Hudiksvall. Efter avlastning är den kvar i Iggesund några dagar innan den fortsätter sin resa i Hälsingland mot slutmålet.

- Denna transport är verkligen något utöver vad vi brukar hantera, säger Linda Erkers, transportplanerare på Hitachi Energy som tillverkat transformatorn.

- Normalt sett levereras våra största enheter på tåg, men då denna enhet på grund av sin höga höjd inte ryms på järnvägen behöver vi transportera den på väg i stället.

Anpassning krävs av vägar och rondeller

För att klara att bära 750 ton har vägar, broar och hamnar behövt anpassas längs hela vägen. Beräkningar av hållfastheten har gjorts på alla broar som passeras. På tre ställen har vägarna behövt sänkas med 30 centimeter för att transporten ska komma fram. En del kurvor har fyllts ut för att rymma ekipaget. Dessutom planeras rutten så att den påverkar övrig trafik så lite som möjligt.

En ytterligare utmaning är när ekipaget ska ta sig igenom rondeller.

- Alla 32 axlar kan svänga individuellt och transporten kan därmed ta sig fram genom ganska trånga passager, säger Linda Erkers.

- Ibland går det ändå inte, och då kan det lösas på lite olika sätt, till exempel genom att köra vänstertrafik om det passar bättre. På vissa ställen har vi fyllt ut med material och lagt ut körplåtar så att rondellen kan passeras utan större svängar.

Stort intresse från media

Längs transportens väg har den rönt mycket stort intresse hos lokalbefolkning som kommit ut och tittat, fotat och filmat, samt hos ett flertal journalister. Många tidningar, lokalradiostationer och facktidskrifter har visat stort intresse för den enorma transformatorns färd.

- Jag trodde inte att den här transporten skulle få så mycket uppmärksamhet, men efter att ha pratat med media hela veckan förstår jag att det verkligen finns ett stort intresse för det vi gör på Ellevio, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.

Projektledare Fredrik Johansson ser mer fram emot att transformatorn kommer på plats.

- Jag förstår det stora intresset, men ur min synvinkel hade det varit bättre om transporten varit mindre komplicerad att genomföra. Jag ser fram emot att den kommer på plats i Tovåsen!

Transportens väg genom Hälsingland

På kartan ovan kan ni se ungefärliga hållpunkter. Klicka på respektive pil för att se aktuellt datum. Samtliga rutter är mellan klockan 21 på kvällen och 06 nästföljande morgon. Exakt när transporten kör förbi en viss plats kan vi alltså inte säga. Transporten kör mellan 5 och 15 kilometer per timme. Dagar som inte står utmärkta är vilodagar för förarna. Alla tider är ungefärliga.

Vi är oerhört glada över det stora intresset för transporten, tekniken och det viktiga syftet med transformatorn. Men vi vill också påminna er som tittar och närvarar längs vägarna att hålla avstånd. Det handlar om att inte gå eller springa framför eller längs med ekipaget, eller på något sätt vara närgångna eller i vägen. Det är fråga om en ytterst komplex transport som kräver stort fokus och säkerhetstänkande av personalen längs hela vägen, i synnerhet i tätorter och andra svårnavigerade delar av rutten. Stort tack!

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?