54 kilometer nya kablar säkrar strömmen i Stockholms västra delar

Nyheter

Stora delar av Kungsholmen har fått ett nytt och modernt elnät.

Många kanske inte tänker på det, men under Stockholms trottoarer och gator löper kilometer efter kilometer av strömkablar som ser till att stadens invånare har tillgång till den el de behöver. För att modernisera elnätet och möta dagens och morgondagens ökande behov har Ellevio under tre år bytt ut de gamla strömkablarna på Kungsholmen, Lilla Essingen och i Fredhäll.

- Att byta ut gamla strömkablar är en pågående process för oss som energibolag för att säkra strömförsörjningen. För tre år sedan kom turen till sydöstra delen av Kungsholmen samt Fredhäll och Lilla Essingen i Stockholm. Kablarna som låg där var väldigt ålderstigna, den äldsta kabeln vi hittade var från 1931. Det var samma år som ”skotten i Ådalen” skedde, , berättar Göran J Olsson, konsult på Ellevio och projektledare för projektet.

Viktigt med god kommunikation

Gamla kablar fungerar bra så länge ingen rör vid dem. Problemet är bara att i en stor stad är det många aktörer som har behov av att vara i stadsmiljön och gräva, allt från de som tar hand om belysning och vatten till fjärrvärme och gas.

- De nya kablarna är mer robusta och ger oss ett stabilare elnät. Låter vi de gamla ligga kvar i drift finns det en ökad risk att någon kanske tar sönder en kabel, då de äldre kablarna inte tål lika mycket påverkan som de nya. Det är också svårare att reparera de äldre kablarna, förklarar Göran.

I ett sådant här projekt som sker i en stökig stadsmiljö och som påverkar väldigt många människor, både boende och trafikanter, har det varit mycket viktigt för Ellevio att ha en fungerande och bred kommunikation.

- Bara vårt första brevutskick gick ut till drygt 17 000 hushåll, sedan har vi fortsatt att kommunicera via brev, lappar i portar, banderoller, skyltar vid grävplatserna och en projekthemsida där vi löpande uppdaterade projektets status. Utöver det har vi haft ett journummer där man har kunnat nå arbetsledaren, förklarar Göran.

Journumret gav de boende och näringsidkare direktkontakt med ansvarig person på plats, vilket gjorde att det exempelvis gick att lösa viktiga leveranser, som försvårades av omläggningen, på ett smidigt sätt.

- Här vill jag rikta ett extra stort tack till vår huvudentreprenör, Abeka El & Kraftanläggningar och underentreprenör Dammarsberg, för deras flexibilitet och goda samarbete, säger Göran.

Stora utmaningar att gräva i stadsmiljö

Att gräva i en stadsmiljö kräver också en flexibel planläggning med staden och övriga aktörer. Att fler aktörer verkar i gatumiljön gjorde att Ellevio ibland fick göra kortare schaktsträckor än vad som var planerat och återställa marken innan de började med nästa del. Som mest var det nio arbetslag som var ute samtidigt och grävde i de tre stadsdelarna. Men det fanns även andra utmaningar i projektet som att exempelvis nedre delen av Hantverkargatan är en kulturminnesskyddad miljö, där krävdes tillstånd från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet för att gräva. Även arbetet kring bron som binder ihop stadsdelarna krävde speciella åtgärder.

- Den största utmaningen som vi inte hade planerat för var coronapandemin. Det medförde att e-handeln och trafiken till utlämningsställen exploderade under projektets gång, så vi fick ändra planeringen för flera områden då köer ringlade sig genom arbetsområden. Men även att personal blev sjuka i arbetslagen vilket försenade delar av projektet, utvecklar Göran.

Idag är projektet på sydöstra Kungsholmen, Fredhäll och Lilla Essingen klart efter drygt tre år i fält. Den sista delen slutfördes i början av maj och de boende kan nu njuta av en skön sommar och känna sig trygga i att elnätet i de tre stadsdelarna står bättre pall för yttre påverkan och skapar leveranssäkerhet i många år framöver.

- I ett sådant här infrastrukturprojekt blir det ofta mycket påverkan för de som rör sig i området, men efter omständigheterna har det här projektet löpt på väldigt bra. Jag tror att satsningen på information, strävan att vara proaktiv och projektera varje liten del minutiöst samt att ha fokus på flexibilitet har varit väldigt uppskattat, avslutar Göran.

Projekt: Sydöstra Kungsholmen, Fredhäll och Lilla Essinge

  • Tid: hösten 2019 – maj 2022.
  • Total schacksträcka: cirka 8 km.
  • Längsta enhetlig schaktsträcka: cirka 300 meter.
  • Total längd nya kablar: cirka 54 km.
  • Antal kablar i bredd: 1 till 20.
  • Tjocklek kablar: 2 till 7 cm i diameter.
  • Placering: cirka 0,6 – 0,9 meter under jord.
  • Nya kabelskåp: 75.
  • Sättning av gamla och byte av trasiga plattor: cirka 70 000.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?