Stockholms förskolor håller staden upplyst

Nyheter

Det här är radiatorerna som SISAB stänger av på kvällen när ingen är i lokalen, och därmed bidrar till att erbjuda flexibilitet till Stockholms energisystem.

Flexibilitetsmarknaden sthlmflex har nu avslutat sin andra aktiva säsong. Ny deltagare för i år är SISAB, som med hjälp av maskininlärning har hittat ett effektivt sätt att bidra till marknaden – med en enorm potential.

Det har nog undgått få stockholmare att huvudstaden drabbats av kapacitetsbrist i elförsörjningen. När det är som kallast på vintern är den tillgängliga effekten särskilt ansträngd och kan nätt och jämnt möta det behov av el som staden har. Det har vid perioder till och med varit så illa att Stockholm riskerat slockna helt då temperaturen sjunkit snabbt.

För att adressera denna kapacitetsutmaning skapade Ellevio tillsammans med Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution under vintern 2020/2021 flexibilitetsmarknaden sthlmflex. Enkelt förklarat fungerar marknaden som så att de organisationer som ansluter sig kan mot betalning avstå från att använda el när det är kallt, och därmed bidra till mer tillgänglig effekt och ett mer stabilt elsystem i Stockholm.

SISAB är ny medlem

Under årets säsong anslöt det av Stockholm stad ägda bolaget SISAB, som äger och driftsätter skolfastigheter i Stockholm. Tillsammans med sin partner Myrspoven har SISAB tittat på en lösning där 48 av stadens förskolor kunnat bidra som en flexibilitetsresurs.

- Vi på SISAB har sedan 2017 tittat på hur vi kan effektivisera styrningen av inomhusklimatet i våra fastigheter, säger Mats Carlqvist, samordnare för fastighetsautomation på SISAB.

- Vårt huvuduppdrag är att utveckla hållbara utbildningsmiljöer med ett bra inomhusklimat, och vi vill jobba aktivt med att bidra till klimatomställningen.

- När Ellevio kom till oss med erbjudandet om att delta i sthlmflex, funderade vi lite på vilka resurser vi kunde erbjuda, säger Erica Eriksson, samordnare för energi på SISAB. Vi identifierade då radiatorerna i våra förskolor som en potentiell resurs – förskolorna används inte på kvällarna, vilket innebär att vi kan styra ner värmen och därmed effektuttaget under dessa timmar.

Erica Eriksson och Mats Carlqvist utanför förskolan Enskede gård förskola, en av förskolorna som har varit en del av projektet.

Erica Eriksson och Mats Carlqvist utanför förskolan Enskede gård förskola, en av förskolorna som har varit en del av projektet.

Maskininlärning effektiviserar elanvändningen

För att verkligen säkerställa att styrningen blir så effektiv som möjlig samarbetade SISAB med partnern Myrspoven. Myrspoven hjälper fastighetsbolag att genom innovativa digitala lösningar, som AI och maskininlärning, effektivisera sin energianvändning.

- Vi tog fram en modell där vårt maskininlärningsprogram kunde kommunicera med marknadsplatsen och lägga bud dagen innan flexresursen behövdes, säger Carl-Johan Kokacka, energiingenjör och projektledare på Myrspoven (alternativt vd Anders Kallebo). I princip kan man säga att modellen bygger på en analys av utomhustemperaturen samt förra årets elkonsumtion, och utifrån detta läggs ett bud.

En mild vinter

Resultatet av SISAB:s deltagande var väldigt positivt, och kunde bidra med mycket effekt under årets kallaste dagar.

- Vårt första avrop kom den 6 december då temperaturen låg på 18 minusgrader, säger Erica Eriksson. Det innebar 500 kWh i frigjord effekt för resten av elnätet just den dagen, och en vanlig vinterdag låg vi på runt 300 kWh. Däremot har vi faktiskt inte haft så många avrop som vi hade trott att vi skulle få, trots att våra bud var väldigt låga. Egentligen är det positivt, eftersom det betyder att energisystemet inte varit överbelastat den här vintern.

Genom termometern kan SISAB automatiskt känna av vad temperaturen i varje klassrum är och stänga av och sätta på när det behövs – och därmed bidra till flexibilitetsmarknaden.

Genom termometern kan SISAB automatiskt känna av vad temperaturen i varje klassrum är och stänga av och sätta på när det behövs – och därmed bidra till flexibilitetsmarknaden.

- Vi tycker det är väldigt kul att det kommer in aktörer som SISAB och Myrspoven som har ett stort engagemang och utvecklar nya lösningar, säger Magnus Westman Larsson, affärsutvecklare på Ellevio. Precis som Erica säger hade även vi gärna sett fler avrop, eftersom vi vill trycktesta marknaden. Men vintern var tämligen mild i år och därför har elnätet inte varit lika ansträngt.

Enorm potential

Årets säsong för sthlmflex är nu avslutad, men en ny inleds nästa vinter. Kapacitetsbristen kommer att fortsätta vara en utmaning i Stockholm och fler aktörer är välkomna att ansluta sig till marknadsplatsen.

- Det har varit både lärorikt och lönsamt att delta i sthlmflex och det är något vi kommer göra även nästa säsong, säger Erica Eriksson.

- Potentialen är enorm – vi har styrt ner elradiatorerna varje dag sedan december och har i snitt styrt ner 2,5 kWh per kvadratmeter. Och då har vi bara skrapat på ytan! Vi har totalt 1,8 miljoner kvadratmeter i vårt totala bestånd, vilket skulle motsvara 4,5 GWh av frigjord kapacitet. Vi tittar nu närmare på hur vi kan bidra med mer flexibilitet. Det är en viktig del i vårt arbete att kontinuerligt arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska bolagets klimatpåverkan, säger Erica Eriksson.

- Flexibilitet är ett av flera verktyg som vi har att tillgå för att hantera kapacitetsbristen, säger Magnus Westman Larsson.

- Därför ser vi gärna att ännu fler organisationer och företag ansluter sig till sthlmflex och, som SISAB och Myrsopven gjort, fortsätter utveckla marknadsplatsen. Det är en affärsmöjlighet samtidigt som man också bidrar till att lösa en av Stockholms största utmaningar i modern tid.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?