Smarta mätare ger kunderna kontroll och minskar vår klimatpåverkan

Nyheter

De nya smarta elmätarna skapar förutsättning för våra kunder att få en tydlig överblick och kontroll över sin elanvändning.

Ellevio möjliggör energiomställningen varje dag, året om. Samtidigt som takten i arbetet med att minska vår egen klimatpåverkan fortsätter. Här kommer tekniken i de smarta elmätarna in. Utöver att de är viktiga för själva driften av elnätet, samt för våra kunders möjlighet att styra sin elanvändning, är de även bra ur ett miljö- och klimathänseende. Hur hänger det ihop?

Snart har vi installerat och ersatt nästan en miljon elmätare hos våra kunder. I skrivande stund har fler än 800 000 kunder fått en ny smart mätare. De är en förutsättning för att vi ska kunna bygga vårt elnät smartare, mer robust och med färre och kortare strömavbrott – något som blir allt viktigare i takt med att flera delar av samhället elektrifieras.  

Smarta mätare ger våra kunder kontroll och översikt

Mätarna skapar förutsättning för våra kunder att få en tydlig överblick och kontroll över sin elanvändning, på så sätt kan de till exempel anpassa den till tider när priset är lägre. Tekniken i mätarna och det lokala kundgränssnittet, gör det möjligt för kunderna att koppla på tredjepartslösningar för styrning och kontroll av elanvändningen i realtid. Genom automatisering kan kunderna använda mindre energi eller använda den mer kostnadseffektivt – en positiv utveckling som kan hjälpa kunderna att undvika de värsta pristopparna. 

Kunderna kan även välja att ta del av historik, analyser och tips på energibesparande åtgärder i Ellevios app som fler än 130 000 kunder har laddat ner.

Ellevios kunder kan enkelt analysera sin elanvändning i vår app. 
Ellevios kunder kan enkelt analysera sin elanvändning i vår app. 

Elektrifiering – en förutsättning för att nå klimatmålen

Mätarbyten hos nära en miljon kunder påskyndar utvecklingen av olika energismarta hjälpmedel, exempelvis appar för smart styrning av hemmet och laddning av elbil. Det är data från mätarna som möjliggör för apparna att generera nytta för kunderna och hjälper dem att leva mer energieffektivt och klimatvänligt. Ett viktigt bidrag för att skapa ett mer hållbart samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen. 

– Det är glädjande att se att funktioner i de nya elmätarna verkligen används av våra kunder och gör deras vardag enklare. Vi får höra från våra kunder att de har nytta av att analysera sin elanvändning i vår app och att de uppskattar att vi snabbt kan aktivera solcellsmätning eller realtidsmätning utan att behöva skicka ut en tekniker. Därmed undviker vi långa väntetider, säger Henrik Hagberg, programledare för elmätarbyten på Ellevio.

Henrik Hagberg, programledare för elmätarbyten på Ellevio.
Henrik Hagberg, programledare för elmätarbyten på Ellevio.

Förberedd för solceller

Intresset bland våra kunder att bli mikroproducenter har skjutit i höjden de senaste åren. Dels på grund av en ökad vilja att bidra till klimatomställningen, dels på grund av ekonomiska skäl – något som förstärkts av de höga elpriserna. Antalet solcellsinstallationer inom Ellevios nätområde dubblerades under 2022. 

De nya elmätarna är, till skillnad från den förra generationen som vi nu byter ut, förberedda för att kunna koppla på solceller. Fler kunder kan snabbt och enkelt börja producera egen el och därmed minska sina kostnader genom att exempelvis sälja tillbaka överskott till elmarknaden.

Minskade utsläpp från transportsektorn

Utsläpp från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av CO2 per år. Huvuddelen av de utsläppen kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar. Sveriges mål är en minskning med minst 70 procent fram till 2030. För att vi ska nå målet krävs en kombination av färre transporter, smart teknik och att vi lyckas elektrifiera i tillräckligt snabb takt. 

Ellevio behöver precis som andra samhällsaktörer öka takten i arbetet med att minska vår egen klimatpåverkan. Nu kan vi styra mätarna på distans, exempelvis för strömbrytarfunktionen, vid från- och tillkoppling samt vid aktivering vid produktion från solceller – något som tidigare krävde besök av en tekniker. Det innebär att vi tack vare mätarnas funktioner slipper genomföra drygt 15 000 bilresor varje år. Sett till mätarnas livslängd på cirka 15 år handlar det alltså om en ansenlig mängd, och därmed utsläpp, som försvinner när tusentals resor kan undvikas helt eller delvis. 

Smarta elmätare – en grå vardagshjälte

Den något anonyma elmätaren kan alltså bidra med mer än man kanske tror vid en första anblick – och den adderar nyttor för både klimat och våra möjligheter att kunna agera mer energieffektivt. Det är smart på riktigt!

Fakta

  • Utrullningen av nästa generations elmätare i Ellevios elnät påbörjades under 2020. Teknikskiftet beräknas vara slutfört under våren 2023.
  • Totalt omfattar projektet installation av drygt 900 000 smarta elmätare i hushåll, företag och verksamheter i stora delar av Mellansverige.
  • De nya mätarna är förberedda för solceller och ger kunderna tillgång till information om elanvändningen i realtid. Datan möjliggör smart styrning av till exempel värmepumpar eller elbilsladdning genom olika tjänster och tredjepartlösningar.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?