Elnäten är blodomloppet i samhället

Nyheter

Av viss rapportering får man intrycket att elnätsföretagen tar ut elnätsavgifter utan att satsa på bättre elnät. Inget kunde vara mer fel.

Väl fungerande elnät är själva blodomloppet i en samhällsutveckling som behöver mer och mer el. Och det går fort. Elektrifieringen i Sverige rusar, pådrivet av ett akut behov att minska vår klimatpåverkan. Allra snabbast går elektrifieringen i industrin och transportsektorn. Det sätter blåslampan på oss som ska se till att elektrifieringen kan bli av. Det är ingen utveckling vi kan välja eller välja bort – vi måste förverkliga den.

Under de senaste åren har elförsörjningen i Sverige kommit att bli en allt större fråga för kunder, beslutsfattare och media. Vi märker framför allt ett ökat engagemang för distributionen av el och vilken roll elnäten spelar för att elförsörjningen ska fungera. De kommande 20 åren väntas vi öka efterfrågan på el till mer än dubbelt så mycket som idag. För att klara det måste vi både byta ut gammalt elnät och storsatsa på att bygga ut, digitalisera och modernisera.

Viktigt med granskning 

Kruxet är att det kostar pengar. Massor av pengar. Och eftersom pengarna vi använder för att bygga elnät kommer från kundernas elnätsavgifter, är det jätteviktigt att medier granskar hur mycket pengar som tas och var de tar vägen. Men det som ibland inte går fram är vad elnätsavgifterna faktiskt används till. Av viss rapportering får man intrycket att elnätsföretagen tar ut elnätsavgifter utan att satsa på bättre elnät. Inget kunde vara mer fel.

Enorma satsningar

Sedan vi blev Ellevio 2015 har vi kontinuerligt ökat satsningarna på samhällskritisk elnätsinfrastruktur. Vi har lagt många miljarder varje år på att bygga ett modernt anpassat elsystem som klarar energiomställning till exempel vädersäkring, digitalisering och kapacitetsförstärkning. Våra ägare har valt bort avkastning under många år, och istället valt att investera allt i förstärkningar av elnäten. De kommande tio åren måste vi kontinuerligt öka investeringarna ordentligt för att klara elektrifieringen och omställningen.

Ta en titt här för en tydligare bild av hur dina elkostnader ser ut och hur Ellevio satsar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?