Poddtipset: Stadsutvecklarna

Nyheter

Kristina Alvendal, programledare för "Stadsutvecklarna"

Hallå Kristina Alvendal, programledare för podden "Stadsutvecklarna". En podd för alla som är intresserade av stadsutveckling.

Berätta om podden?

– Vi startade den under första pandemiåret då det var det enda sättet att kunna diskutera intressanta saker som har med stadsutveckling att göra. Podden handlar om den växande staden. Vi skall ju bygga en ny stadsdel i Värtahamnen i Stockholm och vill visa att en stad är så mycket mer än bara husen. Det är kulturen, barnen, tryggheten, klimatet, idrotten och så vidare. Vi försöker fånga upp olika aspekter av den levande staden.

I området runt Värtahamnen händer det minst sagt mycket just nu – bland annat bygger Ellevio en av sina största, och mest komplexa, elnätsstationer någonsin i och med en total ombyggnad av ställverket i Värtan. Ett miljardprojekt som blir en viktig pusselbit för att säkra Stockholms fortsatta elektrifiering, och som beräknas stå klart under 2025.

vartan_flygvision
Flygvision av Ellevios nya stamnätsstation i Värtan.
Bild: Adore Adore / Arkitekt: Urban Design.

Berätta mer om Värtahamnen. Vad gör projektet så speciellt?

– Värtahamnen kommer att bli en av Stockholms mest spännande stadsdelar. En innerstadsstadsdel som kommer att innehålla både arbetsplatser, bostäder, kultur, öppna offentliga rum och parker. Stadsdelen har en sak som ingen annan stadsdel har och det är att 4,5 miljoner internationella passagerare anländer dit årligen med de kryssningsfartyg som lägger till i Stockholm.

Vilket poddavsnitt är din egen favorit?

– Alla avsnitt är inspirerande men de jag fäst mig mest vid är avsnittet om barnen i staden och det om klimatet. Barnen i staden för att det gav så många spännande idéer och uppslag om hur en stad kan anpassas till alla generationer. Avsnittet om Klimatet var en ögonöppnare kring hur mycket en stad kan bidra med i klimatarbetet.

Nämn en drömgäst du skulle vilja bjuda in till ett framtida avsnitt?

– Om jag skall blicka framåt skulle jag gärna vilja ha statsministern på plats i studion för att prata om vikten av att även på riksnivå planera för levande och hållbara städer. Varför finns det till exempel inte en stadsminister i regeringen? Vi har länge haft bostadsministrar, men en stad är så mycket mer än bara bostäder.

Här hittar du alla avsnitt av "Stadsutvecklarna"

Om Stadsutvecklarna AB

Värtahamnen blir en stadsdel där ungefär 5 000 människor kommer att bo och 20 000 att arbeta. Det är Bonnier Fastigheter i samarbete med flera andra fastighetsaktörer samt exploateringskontoret inom Stockholm Stad som står bakom bolaget Stadsutvecklarna AB och som även gör podden.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?