Nu bygger vi ett nytt ställverk i Värtan

I över hundra år har Värtan varit ett nav i Stockholms elförsörjning och helt avgörande för stadens utveckling. Ombyggnaden av ställverket är Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i sitt slag. Miljardprojektet är en viktig pusselbit för att säkra Stockholms fortsatta elektrifiering.

Startdatum

Maj 2021

Beräknas klart

2026

Vad gör vi?

Området Värtan, vid stadsdelen Hjorthagen, har i över 100 år varit ett nav i elförsörjningen av Stockholm. Det var här den första stora elledningen in till huvudstaden byggdes och på allvar tog elen till stan. Nu är det dags för en ny epok när Ellevio ska bygga om hela ställverksområdet för att framtidssäkra elförsörjningen. Projektet är Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i energi-Sverige. Den nya stamnätsstationen kommer att finnas på samma plats som den befintliga, men byggas in och ta mindre yta i anspråk.

Projektets faser

Markarbeten startade i maj 2021 och den nya stamnätsstationen ska stå klar under 2026.

Hur påverkas du?

Den nya stamnätsstationen kommer att finnas på samma plats som den befintliga, men byggas in och ta mindre yta i anspråk.

Här kan du läsa en intervju med arkitekt Helena Glantz om designen på de nya byggnaderna, och hur arkitekturen av offentliga byggnader historiskt sett ut.

Fakta kring projektet

  • En stamnätsstation är en anläggning som tar emot el från stamnätet och distribuerar vidare på lägre spänningsnivå via regionalt och lokalt elnät
  • I Värtan kommer el in via stamnätets kablar med 220 kV spänning. Elen transformeras sedan ner till 110 och 33 kV
  • 1918 invigdes elledningen från vattenkraftverket Untran utanför Tierp till ställverket i Värtan.
  • 1948 flyttades stationen till den tomt där den nya stationen ska byggas och vara klar 2026
  • Entreprenör i projektet är Linxon, med NCC som underentreprenör

 

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till vartan@ellevio.se

Information om vad som kommer att ske på ytorna som inte används till den nya stationen hittar du på Stockholms stads hemsida