Spännande jobb när framtidens elnät utvecklas

Nyheter

Svenskarnas klimatambitioner ökar, vi blir mer digitala, laddbara och teknikorienterade. Samtidigt som industrin och transporterna snabbt ska minska sina utsläpp - då krävs en trygg tillgång till el. Och massvis av nya kunniga, kompetenta och drivna medarbetare.

När energifrågan diskuteras idag så handlar dialogen ofta om tröga tillståndsprocesser, stora investeringar och höga kostnader. Det är självklart viktiga frågor, men något som inte nämns lika ofta är vilka som ska göra jobbet. Därför väljer Ellevio att lyfta ämnet i en stor omfattande reklamkampanj.

- Kompetens och rätt människor är helt enkelt den största utmaningen idag, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

- Vi räknar med att behöva anställa omkring 100 personer per år under de kommande åren. För ett företag av vår storlek, med omkring 600 anställda, är det en spännande utmaning, säger Johan Lindehag.

Dragkraft om talangerna

Elektrifieringen har redan satt rejäl fart på arbetsmarknaden. Batterijätten Northvolts två planerade etableringar i Göteborg respektive Borlänge kommer behöva flera tusen nya medarbetare - och minst lika många i leverantörsledet. Två exempel på hur den expansiva industriutvecklingen i Sverige kommer med viss växt- och huvudvärk. Trots en arbetsmarknad som lovar bländande möjligheter för kunnig personal är intresse för teknikrelaterade utbildningar allt för lågt samtidigt som fler branscher drar i ungefär samma kompetenser.

- För oss som ska bygga infrastrukturen som målen om fossilfri fordonsflotta och fossilfritt välfärdssamhälle vilar på, är tillgången på kunnig, kompetent och driven personal nästintill en ödesfråga, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Allt är som vanligt, men ingenting är sig likt

Grunden i ett elnätsföretags uppdrag är egentligen ganska enkel; vi ska se till att hela samhället har tillgång till el. Men idag är förväntningarna på oss större än så, nu förväntas vi förverkliga samhällets expansiva språngmarsch mot elektrifiering och digitalisering. Prognosen är att det behövs investeringar på bortåt 700 miljarder i elnäten fram till 2045 för att omställningen ska kunna vara möjlig. Det ställer helt nya krav på fältpersonal, tekniker, montörer, och skapar i allt större grad behov av nya kompetenser i form av specialiserade ingenjörer, dataanalytiker, produktionsplanerare och IT-specialister.

En spännande framtid

Hela energisektorn både växer och breddas. Ju mer vi investerar, och i takt med att vi digitaliserar, arbetar med modern teknik och leder landet mot ett mycket mer elektrifierat samhälle, blir livet hos Ellevio mer spännande. Vi är i ständig utveckling. Och det kommer våra medarbetare också att vara.

Kommande årtionden väntas en kraftig ökning av elanvändningen i Sverige. Utvecklingen drivs av framför allt politiska mål för reducerad klimatpåverkan, elektrifieringen av transportsektorn och industrin, vätgasprojekt, etableringen av nya datacenter och annan elintensiv verksamhet. Analyser visar att en elanvändning på 310 TWh till år 2045 är realistiskt, jämfört med dagens 140 TWh.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?