Nya priser från 1 januari

Nyheter

Elnätsarbete på hög höjd
Fältarbete på elnätet vintertid. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Den 1 januari 2024 ändrar vi våra priser för dig med abonnemang Lägenhet, Enkel eller Tid.

Under en längre tid har våra kostnader för underhåll, modernisering och utbyggnad av elnätet påverkats av det ökade kostnadsläget och den förhållandevis höga inflationen i Sverige. Även under kommande år behöver vi fortsätta att investera i kapacitetsökningar och förnyelse av elnäten.

Sammanlagt innebär det att vi behöver höja våra elnätspriser med i genomsnitt 2 procent. Eftersom vi samtidigt, som varje år, justerar våra elnätspriser utifrån de faktiska kostnaderna respektive kundgrupp ger upphov till, sänker vi priserna för vissa abonnemang och höjer dem för andra.

Vad innebär prisändringen för dig som bor i lägenhet?

Vårt vanligaste abonnemang Lägenhet sänks med 47 kr i månaden för dig med en årlig elanvändning på 2 000 kWh. I större lägenheter är sänkningen ungefär 80 till 120 kr i månaden. Den fasta avgiften för abonnemang Lägenhet är oförändrad men den rörliga avgiften per överförd kWh sänks. Anledningen till att vi sänker priset för abonnemang Lägenhet är att våra kostnader för våra kunder med delad anslutning till elnätet har sjunkit. 

Vad innebär prisändringen för dig med villa, radhus eller sommarstuga?

Vårt villaabonnemang Enkel, som även gäller för radhus, fastigheter och affärslokaler med egen anslutning till elnätet, höjs i genomsnitt med 45 kr i månaden för dig med en huvudsäkring på 20 ampere och en årlig elanvändning på 20 000 kWh. Har du en huvudsäkring på 16 ampere är den månatliga höjningen 35 kr och vid 25 ampere är den 65 kr. Den rörliga avgiften per kWh är oförändrad, enbart den fasta avgiften höjs. Anledningen är att våra kostnader för underhåll och utbyggnad av elnätet för kunder med egen anslutning till elnätet har ökat.

Det här består din elkostnad av

Grafer över fördelning av elkostnaderFörklaring till uträkningen
Elnät: 
Villa 360 kr/månad + rörlig avgift 24 öre/kWh, lägenhet 84 kr/månad + rörlig avgift 19 öre/kWh 
Elhandel: 
Billigaste 1-åriga avtalet för SE3 enligt elpriskollen.se den 7 januari 2024..
Skatt och avgifter: Energiskatt 42,8 öre/kWh, moms 25%, myndighetsavgifter 54,65/år

Läs mer: Vad betalar jag för?

Frågor och svar

  • Vi behöver höja våra priser eftersom kostnaderna för drift, underhåll och förnyelse av elnäten har ökat. Det beror på ökade kostnader i Sverige för bland annat tjänster, komponenter och låneräntor på grund av hög inflation, en svag valuta och viss komponentbrist.
  • Samtidigt ökar samhällets behov av mer kapacitet i elnäten på grund av den pågående elektrifieringen av bland annat transporter och industrin. Det innebär att vi har behövt bygga ut och förstärka kapaciteten i elnäten på väldigt många håll i landet.

I slutet av november skickade vi ut information om kommande prisändringar till samtliga kunder, antingen via brev eller e-post. Samtidigt uppdaterade vi vår hemsida ellevio.se med de nya priserna. På din första faktura med de nya priserna redovisar vi prisförändringarna för ditt abonnemang på fakturan. De flesta kunder får fakturan för förbrukningen under januari i slutet av februari. Har du frågor om prisändringen och hur den påverkar dig kan du kontakta vår kundservice.

Enligt gällande regelverk ska respektive kundgrupp betala för de kostnader de ger upphov till i elnätet. Med andra ord ska priserna vara rättvisa, ingen grupp ska behöva subventionera en annan grupp. Därför justerar vi regelbundet priserna mellan de olika kundgrupperna, till exempel för de som bor i lägenhet, som alltså har en delad anslutning till elnätet, och de abonnemang och kundgrupper som har en egen anslutning till elnätet. Det är anledningen till att priserna inte ökar eller sänks med exakt samma belopp eller procent för samtliga grupper.

Se våra prislistor

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?