Stor koldioxidbesparing med nya kablar

Nyheter

Kablarna som används i Ellevios nät för att transportera elektricitet är en mycket stor källa till koldioxidutsläpp i vår verksamhet. Det beror på att aluminiumet i kablarna kräver mycket energi då de tillverkas. Nu finns det kablar som ger cirka 70 procent lägre klimatpåverkan, bland annat tack vare att aluminiumet tillverkas med fossilfria metoder.

Kablarna med minskad klimatpåverkan har hittills använts av Ellevio i ett fåtal, mindre projekt men kommer från och med 2024 att användas i samtliga lokalnätsprojekt i Stockholm, när vi byter ut gamla kablar eller lägger ned nya. Planen är att de första ska förläggas under våren. Kabeln har identiska elektriska egenskaper som en traditionell kabel och medför inga problem vare sig under arbetet eller när den transporterar el. 

Cirka 200 projekt med att byta eller lägga ny kabel sker varje år i Stockholm. Att enbart använda den nya kabeln i Ellevios projekt i Stockholm framöver ger en koldioxidbesparing på uppskattningvis 1300 ton, vilket motsvarar närmare 300 flygresor Stockholm-New York, tur och retur. 

- Ellevio har en viktig roll i energi- och klimatomställningen, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio. Vi behöver göra stora investeringar framöver för att möjliggöra elektrifieringen av samhället. Då är det viktigt att dessa investeringar också görs med så liten påverkan på miljö och klimat som möjligt. Här är kablarna en mycket viktig del.

Medarbetares driv bakom förändringen

Jonas von Euler, chef för Nätförvaltning i Stockholm, menar att ett starkt driv från Ellevios medarbetare lett fram till detta beslut. 

- Det här ligger i linje med vår vision och riktning, och visar tydligt att vi tar vårt uppdrag i energiomställningen på stort allvar, genom hela företaget. Det är också glädjande att kabelleverantören NKT snabbt kunnat ställa om sin tillverkning efter önskemål och samarbete med oss. Tillsammans med våra entreprenörer ser vi hela tiden över nya materialval och arbetsmetoder som minskar vår miljöpåverkan, lokalt och globalt. Det här är helt klart bara början på resan!

Läs mer om pilotprojektet i Orsa här

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?