Ny kabel minskar klimatpåverkan

Nyheter

Ellevio har tillsammans med kabelleverantören NKT initierat ett projekt för att ta fram en elkabel framställd med lägre koldioxidavtryck. Nu är kabeln klar och kommer att användas i ett gemensamt projekt för första gången i Ellevios elnät. Att minska klimatpåverkan från material som används i elnätsetableringen är ett av Ellevios viktigaste fokusområden inom hållbarhet.

Klimatboven vid kabeltillverkning är vanligtvis höga koldioxidutsläpp vid aluminiumproduktion. Utsläpp från tillverkning av material till kablar och faslinor står för cirka 60 procent av Ellevios koldioxidavtryck och är därmed ett av företagets mest prioriterade förbättringsområden inom hållbarhet.

- Som elnätsägare är vår verksamhet kritisk för förverkligandet av Sveriges klimatmål och omställningen till ett fossilfritt, elektrifierat samhälle. Robust elnätsinfrastruktur är en förutsättning för att transportsektorn, industrin och andra fossila verksamheter ska kunna elektrifieras. Samtidigt som vi förbereder nätet för energiomställningen vill vi vända på varje sten för att minska vårt eget fotavtryck, och samarbetet med NKT är ett viktigt initiativ i detta arbete, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio.

Ellevio var med och tog initiativ till utvecklingsprojektet som lett fram till den nya kabeln och kommer att bli första kund under 2023. Magnus Nissle, strategisk inköpare på Ellevio och Patrik Ahlberg, Key Acccount Manager på kabeltillverkaren NKT började våren 2021 tillsammans att utveckla idén om att ta fram en mer klimatsmart kabel.

- Kablar har historiskt sett varit en ”show stopper” när det kommer till miljövänliga material, och den stora miljöboven har varit den mycket energikrävande tillverkningsprocessen av aluminium. Men man måste våga utmana och tillsammans tänka nytt, säger Magnus Nissle.

En ny typ av kabel med avsevärt lägre klimatpåverkan

Samarbetsprojektet omfattar produktion och installation av en koldioxidsnål lågspänningskabel. Det är en för världsmarknaden ny kabel som har en avsevärt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen och i polyetenproduktionen än traditionella kablar och kommer att tillverkas med koldioxidsnålt aluminium från det norska företaget Hydro. Kabelisoleringen och manteln levereras av Borealis och är tillverkade av fossilfria polyolefiner tillverkade med förnybara råvaror. Kablarna levereras på kabeltrummor gjorda av trä som ingår i ett väl fungerande retursystem från NKT:s egen fabrik i Falun, som dessutom drivs med 100 procent förnybar el. 

- Det här är en game changer i utvecklingen av en energiinfrastruktur som bygger på innovativa lösningar med lågt koldioxidavtryck. Vi ser en växande efterfrågan på marknaden för mer miljövänliga produkter och lösningar och är stolta över att vara bland de första att leverera en innovativ lågspänningskabel efter ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer, säger Will Hendrikx, Executive Vice President and Head of Applications i NKT:s pressmeddelande som publicerades idag.

- Vi vill minska klimatpåverkan i hela vår värdekedja, och det efterfrågas också alltmer av investerare, ägare och kunder. Jag är personligen väldigt stolt över att jobba på ett bolag där det finns ett så brett engagemang och där så många är beredda att tänka nytt och kavla upp ärmarna. Vi är helt beroende av kunniga och engagerade leverantörer som delar våra ambitioner om minskade klimatavtryck, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Om NKT

NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi. NKT designar, tillverkar och installerar låg-, medel- och högspänningslösningar som möjliggör hållbar energiöverföring. Sedan 1891 har NKT förnyat kraftkabelteknologin som byggde infrastrukturen för de första glödlamporna till den för de megawatt som skapas av förnybar energi idag. NKT har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 4 000 personer. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och omsatte 1,8 miljarder EUR 2021. NKT – We connect a greener world. www.NKT.com.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?