Många olika åtgärder bidrar till ett mer robust elnät på Ekerö

Nyheter

Nedgrävda ledningar, smarta komponenter och mer frekvent röjning av ledningsgator. Det är några av de många åtgärder som Ellevio nu genomför på Ekerö. Tillsammans ska de bidra till ett förstärkt elnät med färre och kortare strömavbrott framöver.

Ekerö i västra Stockholms län är en kustnära kommun som består av många öar, vilket gör den väderutsatt. Och Ellevios avbrottsstatistik vittnar om det som många på Ekerö är väl medvetna om – avbrotten här har varit fler än i många andra delar av landet där Ellevio står för elnätet.

Anledningarna till strömavbrotten är flera. En stor del av elnätet på Ekerö består av luftledningar, vilket gör det känsligt för storm och snö. Dessutom är många stolpar, kablar och kabelskåp gamla, ofta över 50 år. Ellevio genomför nu flera olika åtgärder för att förstärka och förnya Ekerös elnät. Det innebär många större och mindre arbeten i stora delar av kommunen – som tillsammans sakta men säkert ska leda till ett robustare elnät.

Vädersäkrat elnät

Oväder, storm och träd som faller på elledningarna är den vanligaste anledningen till strömavbrott på Ekerö. Därför pågår nu ett stort arbete med att ersätta luftledningar med elkabel i marken, för att vädersäkra nätet.

– På Ekerö använder vi en metod där vi plöjer ner elkabel i stället för att schakta och gräva upp, förlägga kabel och sen lägga igen. Metoden lämnar färre synliga spår och dessutom går det snabbare, berättar Sandra Vallin som är projektledare för delar av arbetet på Ekerö.

Kabelförläggning för projektens första etapp är klar och det nya nätet ska driftsättas, varpå luftledningen raseras. I den första etappen ingår Munsö, Menhammar, Liljedal-Nibbla backe, Yttersta och Rosenhill-Skytteholm. I projektens kommande etapper ska även nätet på Färingsö kablifieras, från Sånga till Hillersjö.

För att minska risken med fallande träd på de luftledningar som finns kvar på Ekerö har Ellevio ett stort fokus på röjning och besiktning av ledningsgator. Paola Philippi som är chef för ledningar och områden berättar hur underhållsplanen för röjning på Ekerö just nu ses över.

– Vi har frågat oss hur vi fortfarande kan ha strömavbrott på Ekerö trots att vi har röjt så mycket. Genom våra besiktningar har vi sett att många träd nära våra ledningar är döda, vilket gör att de faller vid minsta väderomställning. Nu satsar vi på att identifiera hur träden mår och vad vi kan göra för att minska risken att de faller på våra ledningar.

Illustration över klara och kommande elkabelförlängningar på Ekerö
Illustration över klara och kommande elkabelförlängningar på Ekerö.

Drönare besiktigar Ekerö

Luftledningsnätet besiktigas vanligen med helikopter för att få god överblick, men på Ekerö använder Ellevio även drönare i besiktningsarbetet.

– Förra året åkte drönare runt hela Ekerö och filmade våra ledningar. Det har gett oss en bra bild över vilka åtgärder vi behöver göra på elstolparna – och det hjälper oss även i att planera röjningsarbetet, säger Paola Philippi.

Ett smartare elnät

En viktig del när Ellevio nu förstärker elnätet är det samtidigt installeras smart teknik i de transformatorstationer som byts ut. Med hjälp av den nya tekniken kan Ellevio snabbt se var ett avbrott har skett och skicka ut montörer till rätt plats.

Christian Skoglund, driftchef för regionnätet, berättar att tidigare fick personal ge sig ut och patrullera för att identifiera var ett fel uppstått, ofta i mörker och snö vilket kunde ta sin tid.

– Den nya tekniken kapar mycket tid på ett strömavbrott eftersom vi kan lokalisera var felet på ledningen är. Dessutom bygger vi in fler omkopplingsmöjligheter genom så kallade fjärrfrånskiljare. Med dem på plats har vi möjlighet att via fjärrstyrning koppla om nätet från driftcentralen och därmed förkorta avbrottstiden för våra kunder, berättar Christian Skoglund.

Nya arbetsmetoder

Ett annat område där Ellevio har förändrat sitt arbetssätt är genom att införa en mer proaktiv planering vid vädervarningar.

– Vi har under 2023 haft ett ännu tätare samarbete med vår entreprenör som gör jobbet ute i fält, för att kunna agera snabbt vid strömavbrott. Dessutom har vi höjt beredskapen utifrån väderprognosen – så att vi snabbare kan ha personal, maskiner och rätt material på rätt plats i tid om ett eventuellt fel inträffar, säger Christian Skoglund.

Mikael Lilja är Ellevios områdesansvariga för Ekerö. Han ser optimistiskt på genomförda och kommande arbeten:

– Vi lägger nu ned mycket arbete på att våra kunder på Ekerö ska ha ett mer tillförlitligt nät. Vår stora förhoppning är att alla dessa projekt och åtgärder tillsammans ska kunna leda till det.  

Läs mer om arbetet på Ekerö här

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?