Elnät i marken bättre för utsatta fåglar

Nyheter

Elnät i landskap

Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i södra Sverige under senare år. Nu bygger Fortum Distribution om elnätet i Båtafjorden utanför Varberg för att förbättra miljön för fåglarna.

Det är Länsstyrelsen i Halland som driver ett projekt för att bromsa och vända den negativa trenden med vadarfåglar. Alla arter har minskat under den senaste tioårsperioden, allra tydligast märks trenden hos större strandpipare som har minskat med hela 80 procent, enligt Länsstyrelsens rapport.

En sak vadarfåglarna inte tycker om är höga stolpar, exempelvis stolparna som elledningar är upphängda i. Stolparna kan nämligen fungera som utmärkta utkiksposter för rovfåglar. Vadarfåglarna undviker instinktivt att häcka i närheten av höga föremål.

På uppdrag av Länsstyrelsen ska Fortum därför gräva ner elnätet i Båtafjorden utanför Varberg. I projektet som beräknas kosta knappt 4 miljoner kronor river Fortum drygt 5 kilometer luftledning och ersätter med kabel nergrävd i marken. Förutom en förbättrad miljö för fåglarna får också cirka 700 kunder i området ett tryggare elnät.

– Vi förbättrar elnätet så att kunderna i området får färre och kortare strömavbrott. Samtidigt hjälper vi vadarfåglarna att få en miljö som de trivs bättre i. Det känns jättebra, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät i bland annat Halland.

Fortums projekt är en av många åtgärder för att förbättra fåglarnas levnadsvillkor, berättar Carina Lundqvist som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.

– Vi genomför åtgärder i år för att förbättra de viktigaste halländska strandängarna där det fortfarande finns kvar häckande vadarfåglar. Vadarfåglarna lägger sina bon direkt på marken och deras ägg och ungar är mycket utsatta för till exempel kråkor, räv och grävling.  Genom att vi tar bort träd och buskar och tar ner olämpligt placerade tornfalksholkar kan predationstrycket från kråk- och rovfåglar minskas. Vi sätter även upp skyddsstängsel för att hålla undan rovdjur som lever på marken, som grävlingar och rävar, säger Carina Lundqvist.

Projektet ska starta i höst och beräknas vara klart under våren 2015.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?