Ellevios största vindkraftsanslutning någonsin

Nyheter

Elnät i landskap

Ellevio har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Det är vindkraftsbolaget OX2 som ligger bakom projekten som just nu byggs. Vindkraftsparkerna är på 22,5 MW (Bösjövarden) respektive 22 MW (Mässingberget) och består av totalt 20 verk.

– Vi har haft en bra dialog och samarbete. Att relationen fungerar med nätbolaget är viktigt för att utbyggnaden av vindkraft ska ske effektivt och det främjar även den tekniska utvecklingen, säger OX2: s projektledare Jan Olof Dahlin.

– Det känns väldigt roligt att vi på Ellevio kan vara med och bidra till att vi får in mer förnyelsebar elproduktion. Vi möter våra kunders behov samtidigt som vi är med och skapar ett hållbart samhälle, säger Per Selldén som är ansvarig för vindkraftanslutningar på Ellevio.

För att ansluta vindkraften till elnätet har Ellevio gjort en rad saker:

 

Byggt en ny transformatorstation i Näckådalen.

Byggt en ny 30 kilometer lång luftledning till stationen.

Byggt om det befintliga ställverket i Blyberg och flyttat en luftledning.

Grävt ner 25 kilometer kabel i marken för att ansluta verken.

 

Projektet är också banbrytande genom att Ellevio har möjlighet att begränsa produktionen från distans. Vindkraftparkerna är anslutna till en del av elnätet som också har mycket ansluten vattenkraftproduktion. Om det uppstår en situation där både vatten- och vindkraften går för fullt och det samtidigt är låg elanvändning kan Ellevio från sin driftcentral i Karlstad skruva ner produktionen på ett snabbt och smidigt sätt.

– På det här sättet kan vi få in så mycket produktion som möjligt i elnätet. Det är en spännande utveckling som vi kommer fortsätta använda där det är möjligt, säger Per Selldén.

Parkerna kommer tillsammans att producera 150 GWh förnyelsebar elenergi per år. Det är lika mycket som cirka 33 000 hushåll använder på ett år eller vad som krävs för att driva 750 000 kylskåp under ett års tid.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?