Ellevios projekt för att säkerställa Stockholms energiförsörjning får lån från Nordiska investeringsbanken

Nyheter

Ellevio, Sveriges största renodlade elnätsföretag, har fått 1 miljard kronor i lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) för att delfinansiera ombyggnad av ställverken i Värtan/Hjorthagen respektive Skanstull i Stockholm. Projekten är avgörande för att säkerställa stadens långsiktiga energiförsörjning och möjliggör hållbar utveckling i Stockholm. Tillsammans bidrar projekten till att öka kapaciteten för eldistribution i Stockholm med 40 procent.

- Nordiska investeringsbanken finansierar projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön, och det stämmer precis med drivkrafterna för Ellevios verksamhet. Vi arbetar på flera fronter för att skapa förutsättningar för energiomställningen genom att förnya nätet, kapacitetsförstärka, hålla hög investeringstakt, satsa på laddinfrastruktur och hjälpa både näringsidkare och privatkunder att klara energiomställningen, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Satsningar för att lösa kapacitetsbrist i elnäten

En av de största utmaningarna för Sveriges elnät är att allt fler bor i städer. Cirka 70 procent av folkökningen sker i storstäderna och Stockholmsregionen väntas bli en tremiljonersstad om 20 år. Samhällsplaneringen har länge tagit elförsörjningen för given, utan hänsyn till behoven av elnätsutbyggnad. Det riskerar att hota både tillväxt och klimatomställning. Ellevio investerar kraftfullt för att lösa kapacitetsutmaningen i Stockholms elnät, både på kort och lång sikt. Ombyggnationen av ställverken i Värtan/Hjorthagen och Skanstull är två exempel. Andra exempel är den nya 400 kV-ledningen som just nu dras mellan Beckomberga och Bredäng och marknadsplatsen sthlmflex som gör det lönsamt att planera och vara flexibel med elanvändningen.

Ökad överföringskapacitet med 800 MW

Ställverket Värtan i Hjorthagen har en mycket viktig roll för att möta efterfrågan på eldistribution i centrala Stockholm. Projektet, som är Ellevios största hittills, startade i maj 2021 och den nya stationen ska vara klar 2026. Då kommer den att öka överföringskapaciteten med nästan 100 procent – från 325 MW till 600 MW.

Projektet i Skanstull innebär att en ny inmatningspunkt från stamnätet till Stockholms regionala och lokala nät skapas. Det behövs för att det långsiktiga kapacitetsbehovet i Stockholms ska kunna täckas. Här kommer ett nytt ställverk på 220 kV att anslutas till Svenska kraftnäts nya planerade transformatorstation – och överföringskapaciteten i elnätet kommer att öka med 1 000 MW.

När både Värtan och Skanstull har byggts om kommer den totala överföringskapaciteten att öka med cirka 800 MW. Den totala kapacitetsökningen är justerad på grund av att stationerna är redundanta inmatningspunkter, och båda kan inte belastas fullt samtidigt.

I ett pressmeddelande från NIB skriver banken:
”Uppgraderingen och utbyggnaden av Värtans och Skanstulls transformatorstationer stödjer elektrifieringen i samhället och den ökande befolkningen i Stockholm … Ellevio stödjer Sveriges mål att bli fossilfritt genom elektrifiering och att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Ombyggnaden av de två stora transformatorstationerna i Värtan och Skanstull ses som avgörande för att öka den långsiktiga distributionskapaciteten i Stockholm och därmed möjliggöra en hållbar utveckling i huvudstadsregionen.”

Lånet löper i tio år och utgör delfinansiering av ombyggnationerna. Utbetalningsdag är 31 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
Telefon: +46 709 71 12 40
Mejla mig

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?