​Ellevio förbereder elnätet för fler elbilar

Nyheter

Elbilarna blir alltfler och samtidigt är det risk för kapacitetsbrist i elnäten. Ellevio möter utmaningarna på många sätt, bland annat genom att ta reda på hur nätet kommer att klara av förändringarna. En ny KTH-studie, som Ellevio varit involverad i, visar hur väl elnätet i Hammarby Sjöstad är rustat för att klara av fler elbilsladdningar. Lidingö står på tur i nästa studie.

För bara några år sedan kändes målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 väldigt långt borta, nästan som en dröm. Men sedan dess har det tagit ordentlig fart och det drömlika har blivit realitet – tack vare elektrifieringen. För det är framför allt elen som ska ersätta det fossila och ta Sverige mot klimatneutralitet.

– Som elnätsföretag behöver vi följa och ha koll på vart utvecklingen med elbilar tar vägen. De blir bara fler och fler, inte minst eftersom de politiska klimatmålen styr mot en framtid där elektrifieringen av transportsektorn är en viktig del, säger Josefine Grundius, långtidsplanerare på Ellevio.

Snabb tillväxt

I en ny forskningsstudie som bygger på data från Ellevios elnät har Monika Topel, forskare inom energiteknik vid KTH, tagit reda på hur elnätet i Hammarby Sjöstad i Stockholm skulle klara att hantera fler laddboxar och fler elbilsladdningar. Stockholm är särskilt intressant eftersom där går elektrifieringen av fordonsflottan som snabbast och där finns det flest andel elbilar i hela Sverige.

– I Hammarby Sjöstad bor många som är motiverade att göra något för klimatet, elektrifieringen är hög och det finns flera aktiva bostadsrättsföreningar som vill göra det möjligt att ladda sin bil där man bor, säger Monika Topel.

Med hjälp av elnätsdata från stadsdelen har Monika Topel i en digital modell av elnätet stresstestat det på olika sätt för att avgöra hur det skulle påverkas vid olika scenarier.

– Att koppla in laddstolpar och ladda sin elbil innebär att det blir påfrestningar på elnätet, eftersom det blir ett större uttag av effekt. Dessutom sker uttaget när det redan är hög belastning på nätet. Elnätet i Hammarby Sjöstad är bra dimensionerat, men det kommer att behövas insatser även här om fem år och framåt, säger Monika Topel.

Hjälper i prioritering

Studien visar var insatserna kommer att behövas först i elnätet och det gör att Ellevio kan planera och prioritera utvecklingen av nätet på ett effektivt sätt. Det självklara målet är att undvika att det uppstår situationer där de som vill installera en laddbox inte kommer att kunna göra det.

– Det är viktigt för oss att ligga i fas med våra planerade reinvesteringar så att vi kan möta det ökade behovet av effekt och uppfylla samhällets förväntningar på att kunna ta emot framtidens laddningar. Det handlar konkret om att bygga både fler kablar och nätstationer, säger Josefine Grundius.

Monika Topel genomför just nu en studie på Lidingö som är likadan som den i Hammarby Sjöstad. På Lidingö ser förutsättningarna annorlunda ut och ytterligare en pusselbit till hur elbilarna kommer att påverka Ellevios elnät läggs.

Och hur är det då med frågan som alla ställer sig, kommer elnäten klara av att ladda alla elbilar?

– Jag är optimistisk och tror att Stockholms elnät kommer att klara av det. Det är viktigt att Ellevio fortsätter att följa utvecklingen hand i hand med sina kunder, för att ha fortsatt koll på hur efterfrågan på effekt kommer att öka och förändras, säger Monika Topel.

Fakta

Monika Topel har även studerat hur bergvärmepumpar påverkar elnätet i Hammarby Sjöstad. Länk till hela studien:

https://www.tdworld.com/distributed-energy-resources/article/21132571/stockholm-researches-impact-of-ders-on-grid

Ytterligare en studie om elbilar och elnätet som kompletterar ovanstående studie:

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4809

Smart Laddinfra

Smart Laddinfra är en tjänst som Ellevio har tagit fram för att göra det enkelt och effektivt att etablera laddstolpar. Ellevio tar här helhetsansvar som bland annat inkluderar planering, tillståndsansökningar, grävning, dokumentation, ledningskontroller och anslutning fram till laddstolparnas fundament. Syftet är att kunna etablera en nyckelfärdig laddgata eller laddstation. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?