Elektrifiering av sjötrafiken: Samarbete är nyckelordet

Framtidens energi

Foto: Helén Pe/Visit Stockholm

Elektrifieringen av Stockholms sjötrafik är i full gång. Men det finns många utmaningar. Tre stora aktörer samarbetar i projektet; Region Stockholm, Stockholms Hamnar och Ellevio. Vem ansvarar för vad, vilka är utmaningarna och vilka visioner har man?

– Mjukare, tystare och behagligare, så beskriver Weronica Lium, key account manager på Ellevio, känslan att resa med eldrivna båtar jämfört med fossildrivna.

Hon berättar att elektrifieringen av sjötrafiken varit ganska sen men att det nu har börjat röra på sig ordentligt.

– Elektrifiering är en av de starkaste trenderna inom sjöfarten idag. Den gör den mer hållbar och bidrar till att vi klarar målet att bli klimatneutrala till 2045.

Receptet för en smidig elektrifieringsprocess

Weronica Lium
Weronica Lium, key account manager på Ellevio

För att nå målet samverkar Ellevio idag med två viktiga parter. Region Stockholm (via SL), Trafikförvaltningen och Stockholms Hamnar.

– Vår huvuduppgift på Ellevio är att se till att det finns kapacitet för att kunna ansluta. Det innebär en kontinuerlig dialog om behov, planering framåt såsom effekttrappan, laddning, möjliga flexlösningar och andra komponenter som kan lösa kapaciteten i närtid.

Utmaningarna inom sjöfarten är många. Weronica Lium jämför dem med elbilarnas elektrifieringsprocess. Vad kommer först – hönan eller ägget?

– Allt ska klaffa och helst samtidigt! Båtar ska anpassas till el, anslutningar ska möjliggöras, laddinfra ska upphandlas och byggas, tillsammans med andra tillstånd och bygglov. Samarbete är nyckelordet och helt avgörande för en smidig elektrifieringsprocess.

LYSSNA: Ellevios Elektrifieringspodden – avsnitt "Elektrifierad sjöfart" 

Framtidens fartyg analyseras

Sjötrafiken i Region Stockholm bedrivs både som pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik. Fartygens energiförsörjning kommer att bestå av flera olika energislag, beroende på de olika linjernas förutsättningar, säger Christer Ingelsten, projektledare för buss-och sjötrafik på Trafikförvaltningen.

– Många parametrar måste stämma in, exempelvis investeringar och tillgång till effekt och plats för laddning, linjernas förutsättningar och fartygens kapacitet. Regionen utför nu en utredning där framtidens fartyg inom både pendelbåt och skärgårdstrafik analyseras.

Han menar att alla energislag har sina egna förutsättningar och att utmaningen handlar framför allt om att kunna se de olika linjernas förutsättningar och möjligheter.

Precis som Ellevios Weronica Lium betonar han vikten av samarbete mellan de olika aktörerna.

– Jag är positiv och tror att utmaningar kan lösas genom ett tidigt samarbete med nätägarna för att i god tid säkerställa tillgång till effekt. Där tycker jag att Ellevio är en engagerad och positiv samarbetspartner som bidrar med bra förslag på lösningar. 

LÄS ÄVEN: Stockholmarna får världens snabbaste elektriska färja

Energilager leverar snabbladdning

Elektrifiering av sjötrafiken
Att samordna elektrifieringen så att flera aktörer kan använda samma laddpunkt, är en nyckel för att nå klimatneutralitet anser Trafikförvaltningen.

För att nå målet om klimatneutralitet till 2045 ser Trafikförvaltningen ett antal framgångsfaktorer.

– En faktor är att vi kan samordna elektrifieringen så att flera aktörer kan använda samma laddpunkt. Det kan motivera kommuner och andra parter till samfinansiering. En annan faktor är att mycket energi kan laddas i energilager med befintlig effekt i närliggande fördelningsstationer. Energilagren kommer då kunna leverera snabbladdning, säger Christer Ingelsten.

Att bygga ut – en kostnadsfråga

Även Stockholms Hamnar, den aktör som tar hand om anslutningar och laddmöjligheter pekar på elektrifieringsprocessens utmaningar.

– Vi befinner oss i en svår sits i denna fråga. Vi har el fram till kajerna så att pendelbåtarna får el, belysning och värme när de ligger vid kaj. Men vårt nät är dessvärre inte byggt för att ladda dessa fartyg. Men vi för kontinuerlig dialog med rederier och med regionen om hur det ska lösas, säger Svante Åberg, förvaltare för el/tele och infrastruktur på Stockholms Hamnar.

Han förklarar att den laddinfrastruktur som finns idag riktar sig främst till mindre båtar och att bygga ut laddning för pendelbåtar och skärgårdstrafik är väldigt dyrt.

– Dessutom är kajer och hamnar i skärgården ofta belägna på ställen där det är svårt att få fram tillräckligt med ström. Jag tycker det borde ligga på politikerna att bestämma vem som ska göra investeringarna. Om det är hamnen, kommunen, rederier eller om man ska satsa på ”laddmackar” med externa intressenter.

LÄS ÄVEN: Fossilfri färd mot klippor och salta bad

Hoppas på standardladdare

Svante Åberg Gassbo är ändå positiv och hoppas på att det i framtiden kommer att finnas en gemensam standard så att alla bygger lika och fler kan använda samma ”laddstolpe”.

– I dag har vi för många speciallösningar, man bygger olika för varje fartyg. Inblandade aktörer borde tillsammans komma fram till en standardlösning som passar flera fartyg. Det skulle underlätta sjöfartens laddningsproblem enormt.

  1. Bullret kommer att minska för passagerarna, men även för de som bor längs de bryggor och linjer som trafikeras. 
  2. Användningen av oljor, kemikalier och utsläpp av koldioxid och kväveoxider kommer att minska markant.
  3. Mer energieffektiva fartyg som ger mindre svall och därmed är bättre för miljön.
  • Linje 80 är en hybridbåt som trafikerar sträckan Nybroviken – Ropsten (linje 80). Båten drivs på el med batterilager ombord, men fartyget kan också genera el med dieselmotor ombord.
  • Waxholmbolagets hybridfärja Yxlan trafikerar linjen Furusund - Norröra och Söderöra.
  • Näst på tur står linje 84 mellan Stockholm och Ålstäket på Värmdö samt linje 83 som kommer att gå mellan Stockholm och Vaxholm.
  • Under 2024 startar också ett pilotprojekt med en elektrifierad bärplansbåt som kommer trafikera linje 89 mellan Tappström på Ekerö och Stadshuset.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?