Uppgradera tvättstugan i BRF:en – minska energiförbrukning och kostnader

Energi hemma

Den största energiboven i en bostadsrättsförening, utöver uppvärmning, är ofta tvättstugan. Genom att uppdatera med nya maskiner går det att få ner både sin energi- och effektförbrukning och samtidigt spara en hel del pengar. Vi har sammanställt den ultimata guiden till dig!

– Är maskinerna i tvättstugan 10 år eller äldre är det ofta en god investering att byta ut dem mot dagens smarta maskiner. Exempelvis om man går från konventionella torkmaskiner till värmepumpstorkmaskiner kan man sänka energiåtgång och kostnad med cirka 60–70 procent, säger Ted Lundberg, energi- och klimatrådgivare Järfälla kommun.

Nya maskiner har många fördelar

Ted Lundberg, energi- och klimatrådgivare
Ted Lundberg, energi- och klimatrådgivare Järfälla kommun, på hembesök. En Energi-och klimatrådgivare hjälper dig med frågor om bland annat uppvärmning, energieffektivisering och energikostnader.

Dagens moderna maskiner är effektivare, drar mindre energi och har många smarta lösningar som minskar energiförbrukningen och gör gott för miljön. Som exempelvis tvättmaskiner som väger tvätten för att bara använda rätt mängd vatten och som har automatisk dosering av tvättmedel.

– I genomsnitt använder vi 25–30 procent mer tvättmedel än vad vi behöver när vi kör en tvätt. Att använda rätt mängd tvättmedel minskar både kostnaden för inköp av tvättmedel och tvättens miljöpåverkan. Dessutom minskas slitaget på avloppsrören i fastigheten. Har många av de boende själva maskiner utan självdosering behövs oftast stambyte tidigareläggas några år i jämförelse med om man har en tvättstuga med färre maskiner, förklarar Ted Lundberg.

Se över förutsättningarna

Men det är inte bara att byta maskinpark rakt av, utan det gäller att se över vilka förutsättningar man har i sin tvättstuga för att kunna använda nya maskiner. Moderna maskiner är inte kopplade till ventilationen, som de gamla är, utan ska kopplas till ett avlopp eftersom de skickar ut vatten i stället för varm luft. Det betyder att man eventuellt behöver se över ventilationen för tvättstugan när man installerar nya maskiner.

– Det är betydligt energisnålare att använda vatten som värmts upp av fjärrvärme än att låta maskinerna själva värma upp vattnet som de äldre maskinerna gör, säger Ted Lundberg.

Har man en tvättmaskin som är ansluten till kallvatten behöver man inte alltid byta ut den. Utan det går att bygga om den så att den blir varmvattenansluten. Om det är en bättre investering än att köpa nytt hänger helt på hur gammal maskinen är.

LÄS ÄVEN: Energirådgivaren Ted ger sina bästa tips

Kan löna sig att ta hjälp av experter

Det absolut första man bör göra innan man bestämmer sig för om man ska investera i nya maskiner är att göra en besiktning av tvättstugan/tvättstugorna. Så att man får en god överblick över vad som behöver göras för att kunna installera nya maskiner, om hela maskinparken behöver bytas ut eller bara delar och hur stora maskinerna behöver vara.

– Det krävs viss kunskap för att säkerställa att allt blir rätt. Finns inte den kunskapen i styrelsen kan det löna sig att ta in en energikonsult. Att göra fel kan bli betydligt dyrare, menar Ted Lundberg.

Gemensam upphandling

BRF:er
Ett alternativ är att gå ihop med andra BRF:er och göra en gemensam upphandling när investeringar ska göras i tvättstugan. 

För många som sitter i en styrelse kan det vara första gången som man ska vara med och ta beslut kring investeringar. Och det kan kännas osäkert eftersom man kanske inte vet vilka krav som gäller för vatten, effekt, ventilation, avtal, serviceplaner med mera.

Då kan en gemensam upphandling kan vara ett alternativ. Via Energieffektiviseringsföretagens sajt ”klimatspararna.se” kan man gå in och anmäla sig för att göra en gemensam upphandling ihop med andra föreningar. På sajten finns allt förberett rörande vad man bör tänka på. 

Torkmaskinerna – de stora bovarna

Av maskinerna i tvättstugan är gamla torkmaskiner de värsta energislukarna. Dagens moderna torkmaskiner, så kallade värmepumpsmaskiner, är betydligt mer effektiva än de gamla. De kommer med fuktmätare och stänger av vid en viss grad, när tvätten är så torr som den behöver vara.

Eftersom de använder lägre temperaturer sliter det mindre på kläderna. Det kan dock vara bra att känna till, och informera de boende om, att den lägre temperaturen kan lura oss att tro att kläderna inte blir lika torra i de nya maskinerna som de blev i de äldre maskinerna. Detta eftersom varma kläder känns torrare än de egentligen är. 

– Man ska också vara noggrann med att inte öppna maskinerna innan torkningen är klar. Gör man det stannar kompressorn och det tar cirka fem minuter innan maskinen blivit varm igen. Det medför dels att det tar längre tid att torka tvätten, dels att det drar mer energi då maskinen måste bygga upp det värmetapp som stoppet medfört, säger Ted Lundberg.

Säkerställ att avlopp finns i tvättstugan

För att kunna installera de nya torkmaskinerna behöver man se till att man har ett avlopp i tvättstugan eftersom de moderna maskinerna släpper ut vatten, i stället för varmluft. För de föreningar som har torkrum med fläkt som blåser ut varmluft i rummet kan det även vara klokt att investera i de nya värmepumpsmaskinerna.

Ofta ligger torkrum i flerbostadshus nere i källaren och har både kalla betongväggar och oisolerat golv. Det innebär att man i princip måste värma upp även väggarna och golvet för att behålla värmen i rummet. Då är det betydligt smartare, både energimässigt och kostnadsmässigt, att köpa exempelvis ett torkskåp som bara behöver värma upp några kubikmeter luft.

 1. Ta hjälp av experter

  För en större föreningen lönar det sig ofta att ta in en energikonsult. För en liten förening blir det rimligare ekonomiskt att ta kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare. Det är en gratistjänst som kommunerna tillhandahåller för dess invånare, föreningar och företag och du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida eller hos Energimyndigheten. Hitta din energirådgivare här
 2.  Låt tvättmaskinerna dosera själv

  Det minskar risken för överdosering, minskar vårt klimatavtryck och skonar fastighetens avloppssystem. I och med att det då är bostadsrättsföreningen som köper in tvättmedel i större mängd blir ofta priset på tvättmedel mycket billigare.
 3. Låt maskinerna gå fulla

  Se till att maskinen är full när den används, det sparar man energi på. Är man en liten förening så kanske det är bättre att köpa två små tvättmaskiner än en stor. Då har man också möjlighet att tvätta vit och färgad tvätt separat under samma tvättid.
 4. Undvik effekttoppar

  För att minska på effekttoppar som kan ske när maskiner i flera tvättstugor tvättar samtidigt kan man se till att maskinerna inte startas vid exakt samma tidpunkt. Man kan exempelvis sätta de olika tvättstugornas tider i fördröjning till varandra, så att exempelvis tvättstuga 1 har tider som startar hel timme och tvättstuga 2 tider som startar halvtimmen efter.

Redan 2013 gjordes en ettårig jämförelse mellan den äldre tekniken av torkmaskiner och de med den nya värmepumpstekniken, i en tävling anordnad av BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Resultatet blev att man redan 2013 kunde spara cirka 60–70 procent av sin energikostnad med hjälp av den nya tekniken. Och idag är besparingen i pengar än större på grund av höjda elpriser.

Resultatet av tävlingen blev: 

 • En ny värmpumpstumlare/skåp med kondensorns effektivitet A-klassad hade en energiförbrukningskostnad på 6 300 kronor per år.  
 • En äldre tumlare hade en energiförbrukningskostnad på 18 800 per år.
 • Ett äldre torkskåp hade en energiförbrukningskostnad på 22 200 per år.
 • Samtliga resultat var uträknade på att maskinerna användes i 10 år, priserna är inklusive moms och maskinerna testkördes i verkliga tvättstugor under ett år.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?