Elkunder blir alltmer medvetna och aktiva

Energi hemma

Under vintern 2022/23 minskade elanvändningen som mest i de södra elområdena där elpriserna var som högst. Det var också där som flest kunder skaffade rörligt- eller timprisavtal enligt statistik från Energimyndigheten.

Intresset för elavtal har ökat bland hushållen. Fjolårets höga elpriser har gjort oss mer pålästa och aktiva när vi väljer elavtal, det visar ny statistik från Energimyndigheten.

– Det senaste årets höga och varierande elpriser har gjort elkunderna mer medvetna och aktiva när det kommer till att välja elavtal, och kunder som väljer rörligt- eller timprisavtal har ökat markant, säger Lars Nilsson, handläggare och ansvarig för den nya statistiken på Energimyndigheten.

Han berättar att under vintern 2022/23 minskade elanvändningen som mest i de södra elområdena där elpriserna var som högst. Det var också där som flest kunder skaffade rörligt- eller timprisavtal. 

Rörligt elavtal och timpris fortsatt populära

Det rörliga elavtalet och timprisavtalet har fortsatt att vara de mest populära elvalen och antalet kunder med rörligt- eller timprisavtal ökade från 54 procent (jan 2022) till 65 procent (april 2023) enligt Energimyndighetens statistik.

– Tyvärr började vi samla in andelen timprisavtal ganska sent. Men vi kan redan se en fortsatt ökning med nästan 2 procentenheter från februari till juli, säger Lars Nilsson.

Vad ska jag välja för elavtal?

Timavtal – alternativ för elbilsägaren

Energimyndigheten har ingen statistik på vilken kundgrupp som väljer vilket avtal men Lars Nilsson tror att elbilsägare kan lockas av timprisavtal eftersom elpriserna varierar så mycket under dygnet.

– Elbilar är det tydligaste exemplet där man kan vara flexibel och ladda på tider när elpriset är som lägst, till exempel mellan klockan 2 och 4 på natten. I och med att elbilarna blir allt fler kan intresset för timprisavtal öka ännu mer i framtiden.

Familjen hjälptes åt att sänka kostnaderna 

Familjen Aksberg Schnackenburg
Familjen Aksberg Schnackenburg firar påsk. På bilden från vänster Elsa 20, Annika 55, Carl 56, Vera 22 och Teodor 20.

Familjen Aksberg Schnackenburg består av två vuxna och tre ungdomar. De bor i en villa på Lidingö, utanför Stockholm, är Elleviokunder och har rörligt elavtal med GodEl.

– Vi skaffade rörligt långt innan prishöjningen och då var ingen av oss speciellt insatt i ämnet. Intresset började helt klart i och med de extremt höga elräkningarna vi fick förra vintern, berättar Annika Aksberg.

Hon minns att familjen diskuterade elpriserna och hur de kunde hjälpas åt för att sänka kostnaderna.

– Vi sänkte värmen i hela huset, hade inte golvvärmen på lika ofta och såg till att disk-och tvättmaskin alltid var fulla. Sen skippade vi att bada och duschade snabbt i stället.

Ta kontroll över din elräkning - läs mer här!

Välgörande ändamål

Annika betonar hur viktigt det var för familjen att teckna elavtalet med GodEl (Ellevios samarbetspartner reds.anm där vinsten går till välgörande ändamål).

– Med dagens höga elkostnader känns det lättare att acceptera det när vi vet att all vinst går till välgörande ändamål.

Familjen Aksberg Schnackenburg har även ett landställe på Gotland som har varit kostsamt att värma upp.

– När elkostnaderna började skena skaffade vi speciella element där vi kan reglera temperaturen beroende på väder via en app. Där har vi nog sparat in ganska mycket, säger Annika och tillägger att det nu byggs en stor solcellspark i närheten av landstället där de i framtiden hoppas kunna köpa el ifrån.

– Sedan funderar vi även på att skaffa en hybrid- eller en elbil, och då kanske vi byter till timprisavtal. För nu är jag mer insatt och vet att det är mest förmånligt att ladda nattetid.

Elhandlarna erbjuder i regel fyra olika typer av avtal

Elavtal med fast pris
Ett elavtal med fast pris innebär att man inte behöver fundera över elmarknadens toppar och dalar och slipper prishöjning om elpriserna går upp. Fast elpris innebär att man har ett bundet elpris under hela avtalets längd.

Rörligt elavtal
Kunden faktureras ett snittpris av elpriset varje månad. Det innebär att det inte har någon betydelse när på dygnet man förbrukar el. Rörligt avtal är den vanligaste avtalsformen.

Timprisavtal
Med ett timprisavtal betalar man det faktiska priset för varje förbrukad kilowattimme. Det passar den som kan och vill påverka sin elförbrukning och använda elen när den är som billigast – och avstå vid pristopparna.

Mixade avtal
Kan innehålla både fasta och rörliga delar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?