Dags att ta kontroll över din elräkning

Elskolan

I många år har vi fått höra att vi ska se över våra bolån med jämna mellanrum. Nu har turen kommit till våra elavtal. När priserna stiger, samtidigt som vi använder fler eldrivna produkter, får den totala elkostnaden en allt större påverkan på vår privatekonomi.

Som konsument betalar du idag en avgift till ditt elnätsbolag för överföringen av elen och en avgift till din elleverantör för den el du faktiskt använder, samt skatt och moms som oftast står för ungefär hälften av elkostnaderna. Det är framför allt det stigande elpriset som medför dagens dyra elräkningar.

– Det är många faktorer som sammanfaller just nu och som gör att vi har dyrare el. Framför allt är det kriget i Ukraina som höjer prisnivån i hela världen, samtidigt har planerbar elproduktion som kärnkraft stängts vilket gör att variationer i exempelvis vindkraftsproduktionen får allt större påverkan på elpriset. Det och ett ökat samhällsbehov av el gör att vi troligtvis oftare kommer att få se prissvängningar framöver, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen Sverige.

Även nu i sommar har elpriserna stigit i jämförelse med föregående år. Ett tips är att nu under sommaren, då de flesta har lägre elförbrukning, lägga undan pengar för hösten och vinterns elräkningar om du har möjlighet.

Bundet eller rörligt elpris?

Genom att göra ett aktivt val och se över dina elkostnader kan du påverka din ekonomi. Precis som med dina bolån kan du välja mellan att ha fast eller rörlig kostnad på den el du förbrukar, eller en mix av de båda.

– Vad som passar dig bäst beror på vilka ekonomiska förutsättningar du har, och vilket liv du lever. Har du marginaler i ekonomin och kan vara lite flexibel i din elanvändning så kan ett avtal om rörligt pris ge möjlighet att få lägre kostnader när priserna sjunker. Med ett fast pris får du i stället en större trygghet. Men det absolut viktigaste är att du faktiskt gör ett aktivt val och väljer elhandelsbolag och inte är en anvisad kund, menar Magnus Thorstensson på Energiföretagen.

Har du inte gjort ett aktivt val av elhandelsföretag blir du anvisad en elleverantör av ditt elnätsföretag och vanligen debiteras du då ett så kallat anvisat pris. Det är ofta högre än priset för andra avtal. Är du kund hos Ellevio behöver du inte vara lika orolig om du har missat att göra ett aktivt val. Tack vare Ellevios samarbete med GodEl får alla anvisade kunder samma villkor som de kunder som har gjort ett aktivt val.

Minska dina rörliga kostnader

Du kan också minska dina elkostnader genom att se över din totala elanvändning. Har du ett rörligt elpris, så se till att du exempelvis inte använder disk- och tvättmaskin eller laddar elbilen när priserna är som högst gör gott för elräkningen. Hur mycket du kan spara beror på vilket elavtal du har. Men det kan även vara klokt att tidigarelägga en investering för att få en produkt som drar mindre el. Eller, om man har ekonomisk möjlighet, att installera bergvärme eller solceller på taket.

– Det är inte bara kostnaden för din elförbrukning som du kan påverka, även kostnaden för nätavgiften går delvis att påverka då den består av en fast och en rörlig del. Och den rörliga nätkostnadsavgiften, i öre per kilowattimme (kWh), styrs av hur mycket el du förbrukar. Den fasta delen i nätavgiften baseras på vilken storlek din huvudsäkring har, förklarar Marcus Wendel, kundchef på Ellevio.

Se över hemmet

Elnätsavgiften du betalar månadsvis täcker elnätsbolagens kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnätet. Kostnaden som elnätsbolaget kan ta ut är reglerad enligt lag och fördelas på de antal kunder som bor och använder el i ett specifikt område.

– Alla hushåll har unika förutsättningar men jag tycker att vi ska ta för vana att se över våra elavtal då och då och över tid följa vår elförbrukning. I Ellevios app kan våra kunder lära sig mer och samtidigt få goda tips och jämförelser. Ska du exempelvis installera en laddbox – passa på att prata med elektrikern om din totala elförbrukning, hur du kan få till en optimerad elanvändning och bli mer energieffektiv. Det kan finnas kloka investeringsval att göra och det kan i vissa fall även finnas möjlighet till att minska storleken på din huvudsäkring och på så vis sänka dina kostnader, berättar Marcus Wendel.

Bra sajter och app som hjälper dig få bättre koll

Få bättre koll på din förbrukning
Är du Elleviokund och vill få bättre koll på din förbrukning ska du ladda ner Ellevios app. Där kan du följa ditt förbrukningsmönster och jämföra det med en genomsnittlig typkonsument. I appen hittar du också många bra tips och idéer på hur du kan sänka din elförbrukning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Här kan du få oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Är du missnöjd med ditt avtal eller elbolag så finns här en ”klagoguide” som ger dig råd om hur du ska gå till väga. På sajten hittar du också listan över de bolag som genererat flest klagomål under de senaste 12 månaderna. Så det kan vara klokt att kolla den innan du byter elbolag. Här hittar du listan.

Elpriskollen
Elpriskollen drivs av Energimarknadsinspektionen och hjälper dig att jämföra elavtal och elpriser hos de olika elhandelsbolagen. Myndigheten har krav på att alla elhandlare ska lämna in sina aktuella priser. Gå till Elpriskollen.se.

Energi- och klimatrådgivare
Du kan få hjälp kring hur du ska tänka kring din elförbrukning av din kommunala energirådgivare. Det är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Här kan du söka efter Energi- och klimatrådgivare i din kommun.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?