Vad påverkar elpriset?

Elskolan

Hur varmt du har inomhus kan ha stor påverkan på din elräkning.

Elpriset har blivit ett viktigt ämne i samhällsdebatten. Och inte minst en avgörande fråga för många hushåll och företag. Men vad beror egentligen de kraftigt varierande elpriserna på? Många faktorer spelar in. Vi förklarar vilka.

Sverige är indelat i fyra olika prisområden för el. Från SE1 i norr ner till SE4 i södra Sverige. De höga elpriserna som vi såg under 2021 och 2022 har framför allt påverkat kunderna i SE3 och SE4, vilket innebär från Dalarna och söderut.

Det är framför allt om fyra faktorer som tillsammans påverkar priset på el.

1. Sveriges elnät sitter ihop med Europa

Vårt svenska elnät är sammanlänkat med andra delar av Europa. Fler och fler ”länkar” till omvärlden tillkommer också. Vårt nät är direkt sammankopplat med systemen i Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland – och därmed indirekt med systemen i hela Europa.

Sett över hela året är Sverige en betydande exportör av el, som bidrar till minskade koldioxidutsläpp i andra länder. På minussidan ser vi också att exporten av el kan leda till högre priser, som vi nu ser i södra Sverige. Vi påverkas av elpriset i andra länder i Europa, där det generellt är mycket högre priser än här. Det kallas för marginalprissättning, där det är den dyrast producerade kilowattimmen som sätter priset för all el som produceras inom området.

2. Dyrare fossila bränslen

Priserna på fossila bränslen har ökat kraftigt. Trots att den förnybara elproduktionen har ökat i Europa under senare år så är en stor majoritet av den el som produceras fortfarande fossilbaserad. Det handlar om gas och kol, men även olja. I många delar av världen, bland annat i många europeiska länder, använder man gas för att värma upp bostäder. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förvärrat situationen, eftersom många länder satt stopp för leveranser från Ryssland, något som i sin tur har drivit upp priset.

EU får cirka 20 procent av sin elproduktion från naturgas (2020). Mellan april och december 2021 steg priset på naturgas från knappt 20 euro till över 100 euro per megawattimme. Dessutom steg priset för utsläppsrätter under samma tid. Detta medförde att priset från denna elproduktion steg till över 2 kronor per kilowattimme, och ibland ännu högre. I april förra året låg detta pris på cirka 50 öre per kilowattimme.

3. Trångt i elnäten och nedstängd produktion

En annan faktor som påverkar elpriset är de nationella elnätens – stamnäten – förmåga att transportera elen från där den produceras till där den används. I dag finns en stor del av Sveriges elproduktion i norra Sverige, medan elanvändningen till stor del sker i de södra delarna av landet. Överföringskapaciteten från norra till södra Sverige är begränsad, på grund av att det statliga stamnätet inte har hunnit byggas ut i tillräckligt snabb takt.

Den begränsade överföringen mellan norra och södra Sverige har gjort att mycket billig vattenkraft har ”fastnat” i norra Sverige, vilket har drivit upp priserna i söder. Det pågår enorma satsningar för att lösa upp knutarna och öka möjligheterna att transportera elen i stamnätet.

4. Minskad elproduktion i söder

Samtidigt har fyra kärnkraftsreaktorer stängts ner i södra Sverige, vilket minskat tillgången till ”lokal” el. Under hösten och vintern 2022 var flera reaktorer varit ur drift, något som också påverkade elpriset negativt.

Det finns mycket planer på storskalig vindkraft på land och till havs i södra Sverige, men tillståndsprocesser tar lång tid och de har också mött mycket motstånd från lokalpolitiskt håll.

5. Väder

Minskad nederbörd har gjort att vattenkraften inte har kunnat producera för full maskin. Det är framför allt ett problem i länder som Kina, Brasilien och USA, men även delar av Europa och nu även Sverige har drabbats. 2021 var ett relativt svagt år för vindkraften, helt enkelt på grund av att det inte blåste lika mycket som vanligt.

I takt med att andelen förnybar och väderberoende el (vind och sol) ökar så blir det också vanligare med snabba och tvära prisförändringar. När det blåser mycket över norra Europa produceras mycket el, men mojnar vinden bidrar inte vindkraften med lika mycket.

Källor:

www.ei.se/konsument/el/elmarknaden

www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2021/december/december-2021-nya-rekordpriser-pa-el--energiforetagen-forklarar

www.dn.se/sverige/fakta-i-fragan-vad-ar-det-som-hander-med-elpriset

Sverige är indelat i fyra prisområden för el.

elområden.gif

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?