Så fungerar högkostnadsskyddet för höga elpriser

Elskolan

Stödet betalas ut från den 20 februari 2023

Här kan du läsa mer om stödet för höga elpriser, även kallat högkostnadsskyddet, elprisstödet, elstödet eller elpriskompensationen.

Det första elstödet, som presenterades innan årsskiftet, började betalas ut den 20 februari 2023. Stödet betalas ut till till elanvändare i prisområde SE3 och SE4, det vill säga de södra delarna av landet, från Dalarna och söderut. Summan baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden oktober 2021 - september 2022.

Elprisstödet betalas ut per bostad vilket betyder att du som har fler än ett hushåll kan få utbetalningen för respektive bostad vid olika tillfällen. Du får också ett beslutsbrev per avtal från Försäkringskassan.

För dig som Elleviokund i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Du som får allmän pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något, du får pengarna till det konto som du brukar få pensionen. Läs mer på Swedbanks hemsida

Stödet omfattar privatpersoner som har ett avtal med ett elnätsföretag. Enskilda firmor omfattas inte av stödet. Stödet betalas ut till den person som den 17 november 2022 stod som ägare på elnätsavtalet. 

Förslag på stöd för företag

Den 4 januari 2023 presenterade Svenska kraftnät ett nytt förslag som även omfattar företag och organisationer.

Förslag på stöd till hela landet

Den 9 januari 2023 presenterade Regeringen ett nytt förslag, som omfattar hela landet. Förslaget är att stöd ska betalas ut till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden (nov-dec 2022).

Genomsnittligt spotpris minus 75 öre utgör ersättning per kWh för förbrukning under de aktuella månaderna.

Svenska kraftnät skickade den 30 januari in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera det tillkommande elstödet. Den 3 februari godkände Energimarknadsinspektionen ansökan. Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet.

Läs mer på regeringen.se

Så får du ditt elprisstöd

 • Om du får allmän pension från Pensionsmyndigheten behöver du inte göra något. Du kommer få pengarna till det konto som du brukar få pensionen.
 • Har du anmält ditt konto hos Swedbank innan den 13 februari kommer du få elprisstödet utbetalt från och med den 20 februari. Om du inte har gjort det kan du fortfarande anmäla ditt konto hos Swedbank men då får du utbetalningen senare.
 • Om du har ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan får du pengarna utbetalt till det kontot.
 • Om inte ett konto finns registrerat i kontoregistret skickas en utbetalningsavi ut.
 • När pengarna betalats ut står det antingen "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag i banken.

Frågor och svar

 • Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter (så kallade flaskhalsintäkter) till att stödja elanvändare ekonomiskt.
 • Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) och arbetet med att gå igenom ansökan har nu börjat.
 • Den 16 november fattade Energimarknadsinspektionen beslut om stödet.
 • Den 4 januari 2023 presenterade Svenska kraftnät ett nytt förslag på utformning av stöd till näringsidkare och juridiska personer.
 • Den 9 januari 2023 presenterade Regeringen ett nytt förslag, som omfattar hela landet. Förslaget är att stöd ska betalas ut till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden (nov-dec 2022).
 • Den 25 januari meddelade Försäkringskassan att de kommer börja betala ut stödet med start den 20 februari.

Försäkringskassan kommer börja betala ut stödet den 20 februari. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Elnätsföretagen kommer kunna skicka uppgifterna som ligger till grund för utbetalningarna från den 6 februari och två veckor framåt.

Mina Sidor

På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt. Där kan du även jämföra din elanvändning över tid. Har du fått den nya elmätaren? Då kan du även se hur mycket el du hittills använt denna månad.

Logga in på Mina Sidor

Ellevios app

Med appen kan du se din elanvändning. Under vyn Analys hittar du hur mycket el du har använt månad för månad. Om du har den nya elmätaren kan du även se hur mycket el du hittills har använt denna månad.

Läs mer och ladda ner appen

Fakturan

På baksidan av din faktura hittar du din elanvändning månad för månad.

Du kan se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) på Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige.

Gå till nätområden.se

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

För dig som Elleviokund i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Stödet går till den som har elnätsavtal för uttagspunkten

Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten den 17 november 2022.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan, det vill säga den 17 november.

Stödet följer inte med dig om du flyttar

Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten 17 november. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.

Källa: Svenska kraftnät

Här kan du läsa mer om det nya högkostnadsskyddet för höga elpriser:

Försäkringskassan

Svenska kraftnät

Regeringen

Energimarknadsinspektionen

Lämna inte ut personliga koder!

I samband med att vi på Ellevio skickar ut mejl till kunder med information om hur mycket pengar man får i stöd har bedrägeriförsök uppdagats. Personer utger sig för att representera Ellevio och flera kunder har fått falska mejlutskick.

Läs mer: Varning för bedragare

Så kan du påverka din elkostnad

Priserna på el är höga och kan stiga ännu mer. Här får du tips och råd om hur du själv kan påverka dina elkostnader.

Få tips och råd
""

Få koll på din elanvändning

Med appen får du en översikt över din elanvändning och kan jämföra din elanvändning över tid. Du kan också enklare förstå vad i hemmet som använder mest el.

Läs mer och ladda ner

Mina sidor

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mer.

Mina sidor

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?