Kommentar till granskning om strömavbrotten i Stockholm

Ellevio tycker

Dagens Nyheters granskning av förra årets större strömavbrott i Stockholm belyser relevanta och viktiga frågor kring elförsörjningen i huvudstaden. Som ansvarig för elnätsinfrastrukturen i Stockholm är trygg, pålitlig och fullgod distribution av elektricitet till en ständigt mer eltörstig stad vår kärnverksamhet. Insatser för att förebygga, förhindra och förkorta strömavbrott är i den absoluta toppen av prioriteringslistan.

Strömavbrott kan inte helt och hållet förebyggas. Det går helt enkelt inte att garantera 100 procentig leveranssäkerhet, och den reglering som styr vår verksamhet kräver inte heller det av oss eller andra elnätsföretag i Sverige. Orsaken till det är att elnät i någon mån är ett komplext ekosystem, som utsätts för allt möjligt. Strömavbrott orsakas av maskinister som råkar gräva av en kabel, stormar som blåser träd på ledningar och såklart tekniska fel i komponenter som då och då inträffar i ett komplext elförsörjningssystem. Så är det för alla nätägare - var man än är.

Stora förbättringar

Ser man bakåt så har elnätsförsörjningen i Stockholms stad blivit väsentligt mer tillförlitlig. Under tidigt 2010-tal hade elnätet i Stockholm en hel del problem med fler och längre avbrott. Efter att Ellevio bildats 2016 och tagit över elnätsdriften i Stockholm ökade vi våra investeringar ordentligt. De senaste åren kan vi med stolthet säga att vi haft 99,99 procents leveranssäkerhet i så gott som hela vårt nät. I Stockholm betyder det att våra kunder i genomsnitt haft 30–40 minuters strömavbrott på ett år. Vilket på årsbasis innebär att kunderna haft el 99,99 procent av tiden. För 2021 kommer det se ungefär likadant ut, trots de stora avbrotten. Tittar man på hela vårt elnät i Sverige så är 2021 det bästa året någonsin sett till leveranssäkerhet.

I Stockholm har flera av strömavbrotten orsakats av det faktum att det finns en del gamla anläggningar och teknik som börjar nå slutet av sin livslängd. Precis som med en gammal bil, spis eller telefon, blir gammal teknisk elnätsutrustning känsligare och har större risk för att gå sönder med åren.

Satsar miljarder i elnätet

För att få bukt med det här storsatsar Ellevio för att förstärka elnätet, förebygga avbrott och öka kapaciteten för framtiden. De senaste åren har vi investerat i snitt 1–1,5 miljarder per år i Stockholms stad. Mer än hälften av våra stora fördelningsstationer har byggts om, vi byter ut hundratals mil av nedgrävda kablar och luftledningar. Vi genomför stora projekt i bland annat Beckomberga-Bredäng, Värtan, Nationalstadsparken och Högdalen, och har nästan tiofaldigat investeringsvolymen på fem år. Vi investerar nu kraftfullt för att kunna förverkliga både elektrifieringsmål, klimatmål och hantera kapacitetsbegränsningar som finns i stamnäten som förser Stockholm med el. Utöver detta lanserar vi ett program där vi ska digitalisera och uppgradera hela nätet i Stockholm med markant mycket mer möjligheter till fjärrstyrning och smart automatik. Detta kommer att göra att vi kan åtgärda många fler fel från vår driftcentral utan att behöva åka ut i fält. Målet är att med detta halvera avbrottstiderna i Stockholm.

Bygger ett helt nytt elnät

Man kan kort och gott säga att vi i Stockholm faktiskt bygger ett helt nytt elnät. Vi gör det för att hela samhällsutvecklingen genomsyras av el, och då måste det finnas robust och proportionerlig elnätsinfrastruktur. Följer vi den historiska linjen för elförbrukningen i Sverige har den legat hyfsat jämt i sedan slutet av 1970-talet. Tittar vi framåt ser det helt annorlunda ut; de närmsta 20 åren sticker prognoserna uppåt som en hockeyklubba. Stockholm förväntas öka sin elförbrukning med minst 50 procent de närmsta 20–25 åren. Den ständigt ökande efterfrågan på el drivs på av ambitiösa klimatmål, teknisk utveckling, växande befolkning, mer kollektivtrafik, industriell omställning, digitalisering och elektrifiering av olika verksamheter, och så vidare. Det är el som förverkligar en industri och transportsektor utan fossila utsläpp, som ser till att elva nya tunnelbanestationer, 50 000 planerade elbilsladdplatser, nya elintensiva företagsetableringar och att en rad helt nya stadsdelar får den el de behöver.

Den målkonflikt som beskrivs i Dagens Nyheter kring Liljeholmen är inte den enda, men är ett bra exempel på att det faktiskt inte bara är att bygga nytt hursomhelst – väldigt många olika intressen kämpar om både utrymme och prioritet i Stockholm. Men även om vi kan konstatera att tillgång till el är en förutsättning för alla andra verksamheter, är vår absoluta inställning att det går att hitta vägar framåt och lösa problemen; genom samarbete, transparens, öppenhet - och kreativitet.

Johan Lindehag, vd på Ellevio

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?