Debattartikel i regionala medier: Sveriges konkurrenskraft och tillväxt står på spel

Ellevio tycker

Dalarna/Gävleborg är en stor och viktig exportregion med hållbara och konkurrenskraftiga industrier inom skog, stål, teknikproduktion och besöksnäring. Näringslivet i vår region behöver långsiktiga och planerbara förutsättningar för en hållbar tillväxt och omställning med en ökad konkurrenskraft som följd.

En av vår tids största utmaningar är energiförsörjningen. Den är avgörande för att arbetet med hållbarhet, ny teknik, produktion och den gröna omställningen ska gå ännu snabbare. Sverige har ställt om energisystemet historiskt. Vi behöver göra det igen och vi måste göra det snabbt.

Det här är ingen utveckling som vi kan välja bort. Sverige har inte råd att politiken på nationell, regional och lokal nivå inte agerar på ett sätt som främjar en ökad fossilfri elproduktion samt möjligheten att överföra el dit den behövs.

Vi ser med oro på framtiden

Mellansvenska Handelskammaren och regionens ledande företag efterlyser ett helhetsgrepp i frågan. Ett robust politiskt ramverk där näringslivets och nationens förutsättningar tas på allvar och som bidrar till acceleration i arbetet för utbyggnad, omställning och utveckling.

Det är med oro vi ser på framtiden. Vi ser att nya etableringar och arbetstillfällen i vår region riskerar att utebli om elförsörjningen inte är tillräckligt stabil och robust. Vi ser att onödiga hinder och komplicerade tillståndsprocesser bidrar till detsamma. Otillräcklig flexibilitet i elnätet samt effektbrist pressar och leder till inbromsade investeringar inom viktiga områden. Det bidrar till minskad konkurrenskraft och kan leda till utarmning av en väsentligt viktig del i svensk ekonomi.

I Dalarna/Gävleborg finns företag som är innovativa, världsledande och i framkant av den gröna omställningen, som de bolag som vi undertecknare representerar. Vi bidrar gemensamt till Sveriges tillväxt och sysselsätter hundratusentals inom näringslivet och offentlig sektor.

Hantera frågan skyndsamt

Vi har företag som tar ansvar såväl för klimat, social hållbarhet och kvalitet. För att fortsatt kunna göra det behöver politiken och myndigheterna hantera energiförsörjningsfrågan skyndsamt och effektivt.

Några åtgärder som är särskilt viktiga:

  • Arbetet med nya investeringar i elnätet måste bli mer proaktivt för att ta höjd för ökad elanvändning. Här krävs långsiktiga spelregler för att säkerställa att utbyggnaden av elnätet går i takt med elanvändare såväl som elproduktion.
  • Tillståndsprocesserna för etablering av infrastruktur som stödjer elförsörjningen måste effektiviseras och ledtider förkortas radikalt.
  • Statliga satsningar eller privata projekt för ny el-infrastruktur som bidrar till ett mer robust och ändamålsenligt elnät.
  • Definiera ett nytt politiskt ramverk för den långsiktiga energiförsörjningen i bred samstämmighet över partigränserna, för omställning, konkurrenskraft och förlängda värdekedjor från norr till söder.

Vi behöver en samlad politisk kraft från nationellt och lokalt håll som gemensamt landar i lösningar på dessa frågor och som på sikt minskar beroendet från andra länder och säkerställer att investeringar stannar i Sverige.

Stina Snitt
vd Mellansvenska Handelskammaren
Johan Lindehag
vd Ellevio

Tobias Hansson
vd Hitachi Energy Sverige

Mia Eriksson
Platschef Borlänge, SSAB

Per Lyrvall
Sverigechef Stora Enso

Johan Nellbeck
vd Holmen Iggesund

Göran Björkman
vd Alleima

Jenny Gotthardsson
General Manager Boliden

Patrik Öhlund
Energidirektör Microsoft

Stefan Sjöstrand
vd Skistar

Nicholas Källsäter
vd Ovako Bar AB

Rickard Qvarfort
vd Ovako Sweden AB

Kent Blom
vd Arctic Paper

Anders Nilsson
vd Bergkvist Siljan

Christian Dufhaus
Platschef Avesta Outokumpu

Pierre Aggerwal
Brukschef Billerud

Charlotte Siljeholm
Platschef Setra

Andreas Wendel
Fabrikschef Gevalia

Jens Holmberg
President Rock Tools

Lennart Eberleh
vd Rottneros

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?