”Utan el skulle Sverige slockna”

Det svenska elnätet ska fungera och leverera el, oavsett vad. Thomas Mileborn och hans medarbetare går till jobbet för att säkerställa att Ellevio kan hantera extraordinära händelser i fred – men också i krig.

Thomas Mileborn
Foto: Christin Philipson

Efter åtta år som säkerhet- och säkerhetsskyddschef i kommunal verksamhet började Thomas Mileborn att se sig om efter nya utmaningar. Intresset för säkerhetsfrågor hade funnits med ända sedan skoltiden, via många år inom polisen och som officer i Försvarsmaktens utlandsstyrka. Nu väckte en annons med rubriken chef för säkerhet och säkerhetsskydd hos Ellevio hans intresse.

 – Elbranschen är ju egentligen den viktigaste sektorn för Sveriges funktionalitet, och det kändes intressant med ett helt annat område än vad jag arbetat med tidigare, berättar Thomas.

Sagt och gjort. För snart två år sedan började Thomas arbeta som chef för säkerhet och säkerhetsskydd på Ellevio. Att vara mitt i en bransch som både sitter på nycklarna till energiomställningen och att arbeta i en organisation som är viktig för att samhället ska fungera är minst sagt spännande.  

– Energibranschen har legat lite i skymundan när man pratar om säkerhet, jämfört med exempelvis livsmedel- och vattenförsörjning. Men elkrisen och de rekordhöga elpriserna har gjort att allt fler inser hur viktig elen är. Utan el skulle Sverige slockna, och det har såväl politiker som allmänhet insett, säger Thomas.

Elbranschen essentiell för samhället 

Thomas Mileborn
Foto: Christin Philipson

De senaste åren har det generella säkerhetshotet mot Sverige ökat, och energibranschen är nu en av de viktigaste sektorerna för det svenska samhället. Thomas och hans medarbetare arbetar med att garantera säkerhetsskyddet och höja beredskapsförmågan inom Ellevio.

– Vi har ju levt i den eviga fredens tid under 1990-talet och början på 2000-talet. Nu ska Sverige med full kraft återuppta beredskapsarbetet utifrån en höjd beredskap och ett krigsperspektiv. För oss handlar det nu om att utveckla arbetet inom säkerhetsskydd, civil beredskap och informationssäkerhet. Vi ska klara att hantera extraordinära händelser i fred – men också i krig, säger Thomas.

Ellevios huvuduppdrag är att leverera el till sina kunder, oavsett situation. Att elleveransen slås ut och det inte går att återställa den tillräckligt snabbt är det värsta som kan hända.

– Det är ingen quickfix, men jag känner mig trygg att vi kommer nå vår målsättning om att alltid ha en robust eldistribution. Den som söker sig till Ellevio för att jobba med säkerhet kommer att få vara med på den här resan, säger Thomas.

Öppen kultur med tydligt fokus framåt  

Thomas Mileborn
Foto: Christin Philipson

Thomas arbete handlar till stor del om att planera och följa upp de olika säkerhetsområdena och att vara ett stöd till sina medarbetare. Han är även avdelningens kontakt till ledningsgruppen. Företagskulturen på Ellevio beskriver han som öppen.

– Det är ju första gången jag arbetar i den privata sektorn. Jag upplever att vi har nära kontaktvägar till ledningen, med en öppenhet i hela organisationen och ett tydligt fokus framåt.

Ellevio befinner sig i ett läge där man renodlar elnätsverksamheten, och i samband med det ska en ny säkerhetsskyddsorganisation byggas upp.

– Förutom att vi rekryterar och bygger upp den nya enheten rekryterar vi även till den befintliga säkerhetsorganisationen för att klara av kommande uppgifter och leverera på nya EU-direktiv och på krav från tillsynsmyndigheter i Sverige. Det kommer att hända mycket under 2024, avslutar Thomas.

FAKTA:

  • Ålder: 53
  • Utbildning: Polishögskola och Försvarshögskolan
  • Bäst med att arbeta på Ellevio: Att tillsammans inom Ellevio öka säkerheten och robustheten för att möta alla typer av risker.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer