Vårt erbjudande till medarbetare

Våra medarbetare arbetar varje dag med att utveckla samhället och tillsammans med våra kunder forma framtidens energisystem. Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid.

Företagskultur och arbetsmiljö

Det är våra medarbetare som gör det möjligt att elektrifiera Sverige. Vi sätter därför våra medarbetares säkerhet och välbefinnande främst. Vi har en inkluderande miljö byggd på förtroende och tillit. Samtidigt är det viktigt för oss att leva upp till våra kunders och andra intressenters förväntningar och göra oss förtjänta av deras förtroende.

Våra värderingar

Våra värderingar; pålitlighet, engagemang och utveckling fungerar som vår kompass och vägleder oss i vår dagliga verksamhet, i varje möte och samtal, i enkla och svåra situationer. Vår uppförandekod och medarbetarprofil styr vårt agerande.

Kollektiv intelligens

Vår styrka är att nyttja varje medarbetares kompetens på rätt sätt. Alla går en utbildning i kollektiv intelligens för att få med sig tankesättet som genomsyrar hela företaget – att tillsammans blir vi bättre.

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är en förutsättning för att vi ska lyckas med att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser olikheter som en tillgång och därför arbetar vi aktivt med att öka vår mångfald hos våra medarbetare. Vad gäller etnicitet vill vi spegla samhället i stort. Ellevio har även en jämställdhetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten som har i uppdrag att lyfta dessa frågor.

Balans i livet

Att erbjuda balans i livet är något som Ellevio värdesätter högt. Att få ihop livspusslet är inte alltid lätt. Vi erbjuder därför våra medarbetare bra och generösa förmåner i form av bland annat flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och föräldraledighetstillägg.

Säkerhet först

Vi har en stark nollvision och vi arbetar ständigt med att skapa en olycksfri och säker arbetsplats för alla i branschen genom att öka andelen säkra beteenden och säkra arbetsmoment, bland annat genom regelbundna utbildningar inom Beteendebaserad Säkerhet (BBS).

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi arbetar därför ständigt med vårt miljömässiga-, sociala, - och ekonomiska ansvar.

Karriär och utveckling

Vi vill utvecklas tillsammans med våra medarbetare och för att säkra upp att vi har rätt kompetens, både idag och imorgon, satsar vi mycket på lärande och karriärutveckling på Ellevio. Vi erbjuder därför bland annat:

Karriärsutveckling

Vi utvecklar ett tydligt karriärsramverk så att du som medarbetare känner dig trygg med din utvecklings- och karriärplan.

Personlig utveckling

Vi har ett stort fokus på att våra medarbetare ska utvecklas. Vi erbjuder därför intern rörlighet och möjlighet till att utvecklas i den befintliga rollen.

Feedback-kultur

Att ge feedback till varandra är en naturlig del i vardagen. Vi arbetar ständigt med vår feedback-kultur för vi tror att det bidrar till att våra medarbetare växer både tillsammans och individuellt.

Ledarskapsprogram

Vi har utformat ett eget ledarskapsprogram där vi erbjuder alla våra chefer löpande utbildningar, verktyg och forum att diskutera och mötas. Om vi ger våra chefer de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt ledarskap, har vi också förutsättningarna att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompensation och förmåner

Vi erbjuder ett stort förmånspaket till alla våra medarbetare med bland annat möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter, flexibla arbetstider och andra högt värderade förmåner.

Vårt förmånspaket

Vi erbjuder ett generöst förmånspaket. Några av våra förmåner är följande:

  • Kollektivavtal – Vi har givetvis kollektivavtal (Branschavtal Energi)
  • Hög flexibilitet – Vi erbjuder flexibel arbetstid och i dialog med närmsta chef även möjlighet till att arbeta hemifrån i viss utsträckning.
  • Arbetstidsförkortning och klämdagar – Vi erbjuder 46 timmar arbetstidsförkortning per kalenderår samt 4 klämdagar utöver röda dagar och semester.
  • Friskvårdsbidrag och fritidsförening Vi erbjuder 5 000 kr i friskvårdsbidrag och utöver detta hälsorelaterade aktiviteter via vår fritidsförening. 
  • Skandia Hälsoförsäkring – Vi erbjuder Hälsoförsäkring som ger förebyggande hjälp och rådgivning.
  • Pension och försäkring – Erbjuder vi via vår partner Skandia.
  • Föräldraledighetstillägg – Som en del av vårt kollektivavtal erbjuder vi ett förmånligt tillägg vid föräldraledighet.
  • Bonusprogram – Vi vill att alla medarbetare ska vara med och bidra till vår framgång och det är därför en självklarhet att alla anställda deltar i vårt bonusprogram.
  • Lunchförmån – Ellevio erbjuder lunchsubvention 11 månader per år. Om du väljer att ladda Epassikortet med 2 068 kr per månad, subventionerar Ellevio 931 kr och resterande del dras av mot din nettolön.
  • Förmånsportalen Benify – Alla våra medarbetare har tillgång till vår förmånsportal Benify. I förmånsportalen kan våra medarbetare ta del av förmånliga rabatter såsom rabatterat SL-kort, rabatt på träningsaktiviteter och mycket mer.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer