Vår medarbetarprofil

Vi vill anställa medarbetare som trivs och vill vara kvar hos oss. Därför har vi tagit fram en medarbetarprofil som visar vilka vi är och vår företagskultur. För att passa in hos oss behöver du vilja ta ansvar, vara engagerad och tänka nytt. Vi lägger stort värde på att stötta och supporta varandra på jobbet och att var och en bidrar aktivt till en inkluderande företagskultur.

medarbetarprofil.png

Jag tar ansvar

Vi skapar förutsättningar för en klimatsmart framtid. Vi erbjuder våra kunder den bästa servicen och vi hjälper dem att kunna bidra till energiomställningen. Vi tar ansvar för vårt arbete, våra beteenden och för hur vi arbetar gentemot varandra. Vi agerar hållbart och vi har alltid säkerhet i fokus. Som kollega, kund eller leverantör ska du alltid kunna lita på att vi gör vårt bästa.

Jag är engagerad

Vi lyfter och peppar varandra. Vi arbetar tillsammans och motiveras av att vår insats bidrar till våra gemensamma mål och till framtidens hållbara energisamhälle. Vi bryr oss om vår omgivning, våra kunder och kollegor och vi är förebilder och agerar som goda ambassadörer.

Jag hjälper andra

Vi har ett viktigt uppdrag i samhället och vi arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar som hjälper oss att nå våra mål. Vi bryr oss, lyssnar och stöttar genom mot- och medgång och vi bidrar till varandras utveckling genom tydliga utvecklingsmål, dialog och feedback. Vi arbetar bäst tillsammans.

Jag tänker nytt

Vi tar oss an de utmaningar som kommer med uppdraget med hög kompetens och en stor dos nyfikenhet. Vi visar mod och vi vågar ifrågasätta gamla tillvägagångssätt och löser utmaningar tillsammans genom att uppmuntra till att hitta nya vägar.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer