Nyheter

Inga fler automatiska avslut vid Tillfällig anslutning

OBS! Fr.om. Den 11/9-2019 skapas inte längre avslut av tillfälliga anslutningar (Byggström) per automatik av Installatörswebben. Som användare måste du själv anmäla ett avslutsärende.

2019-09-13

Ändring av huvudsäkring

Om kunden vill göra en ändring av sin huvudsäkring inom intervallet 16 till 25 A eller 50 till 63 A behövs inget medgivande från oss utan det räcker med ändringen anmäls när arbetet är utfört. Om kunden vill ändra huvudsäkring utanför intervallen skall detta anmälas till oss innan arbetet får påbörjas. När du har fått vårt medgivande går det bra att ändra huvudsäkringen. Tänk på att anmäla förändringen samma dag, som arbetet utförs, eftersom den påverkar kundens abonnemangsavgift. Ändring av mätarsäkring får endast ske en gång per år och kund.

2019-07-19

Hej installatör