Nyheter

Fullmakt vid föranmälan av solcellsanläggning

Från och med nu behöver du som installatör en signerad fullmakt från kund vid föranmälan av en solcellsanläggning. Den ska styrka att ni har fått uppdrag att anmäla solceller åt kunden. Det är till följd av ett EU-beslut om ett nytt regelverk för produktionsanläggningar som finns med i EU-förordning 2016/631 ”Om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer". Enligt förordningen behöver vi som nätägare inhämta informationen som finns med i fullmakten i samband med föranmälan. Fullmakten finns att hämta här och bifogas tillsammans med föranmälan.

2020-09-22

Ny enklare rutin vid anmälan av växelriktare

Vi bygger just nu upp en databas över godkända växelriktare. Tidigare har du som installatör varit tvungen att lämna in uppgifter om växelriktaren vid varje föranmälan av en solcellsanläggning. Framöver kommer det bli mycket enklare då redan värderade och godkända växelriktare finnas tillgängliga på Installatörswebben där du kan välja vilket fabrikat och modell kund har köpt i en rullista. Skulle inte växelriktaren finnas med i listan kan vi värdera den genom att du följer instruktionerna här.

2020-09-22

Hej installatör