Nyheter

Längre handläggningstid för anslutningar och servisändringar

17 maj 2021: Vi har blivit tvungna att skjuta upp systembytet. Vi uppdaterar informationen så fort vi har en ny tidplan för när systembytet kommer att ske och hur du och våra kunder påverkas.

Vi kommer under maj att utföra ett systembyte för vår nätdokumentation. Det kommer påverka handläggningstiden för anmälningar av nya anslutningar och servisändringar och vi beräknar att handläggningstiden kommer att fördubblas mellan maj och augusti. Även offertförfrågningar kommer att påverkas.

Kommer du utföra ett arbete hos kund under perioden? Hjälp oss gärna att föra informationen vidare till kunden så att kunden vet att ärendet kan ta längre tid.

2021-05-17

Hej installatör