Vi ersätter luftledning med markkabel i Gubbängen

Ellevio satsar just nu extra mycket på att förstärka elnätet för en modern och säker elförsörjning som möter framtidens behov i ett växande Stockholm.

Startdatum

augusti 2024

Beräknas klart

januari 2025

Vad gör vi?

Med start i augusti kommer Ellevio att bygga om elnätet i småhusområdet mellan Olympiavägen i norr och Gubbängsvägen i söder. Vi kommer då att ta ner den existerande luftledningen och ersätta den med markkabel. När arbetet är klart vid årsskiftet 24/25 ökar möjligheterna att ansluta laddstolpar och solceller. I det här projektet använder Ellevio en markkabel med 70% lägre klimatavtryck.

Hur påverkas du?

Elledningarna sträcker sig in på de enskilda fastigheterna fram till huset och Ellevio kommer behöva komma in på tomten för att utföra våra arbeten. Alla kunder blir kontaktade personligen och får information i förväg av vår entreprenör Frijo som utför arbetet i fält.

OMRÅDET DÄR ARBETET GENOMFÖRS
Området där arbetet genomförs.

Se klickbar karta

Arbetet för att lägga ner markkabeln kommer innebära schaktning med begränsad framkomlighet i området och till viss del tung trafik. Vissa planerade strömavbrott kommer att förekomma. Dessa aviseras alltid i förväg via sms.