Misstänker du att din elanläggning är förväxlad?

Bor du i lägenhet och misstänker att du inte bara betalar för din egen elförbrukning? Här hittar du hur du enkelt kan kontrollera genom att göra en egenkontroll tillsammans med din fastighetsägare/styrelse BRF.

lagenheter_840x420.png

Om du upplever att du förbrukar mer el än vad du tycker är rimligt kan det vara så att elanläggningar har blivit förväxlade. Om elanläggningar är förväxlade kan det finnas flera anledningar till detta. Detta måste utredas eftersom ansvaret för att åtgärda det hela skiljer sig åt.

Exempel på orsaker

 • felkopplingar i byggnaden
 • felmärkt på både mätartavla och anläggnings-id
 • nedtagna kåpor till elcentraler (proppskåp) vid ombyggnation som vid uppsättning hamnar fel
 • fel lägenhetsinformation vid inflyttning mm.

Det förekommer också att det upptäcks vid kontroll att allt var i sin ordning, men att du fortfarande upplever att din förbrukning är hög.

Kontrollera din elanläggning

För att kontrollera om förväxling har skett gällande din elanläggning måste du verifiera dina uppgifter samt göra en egenkontroll av anläggningen tillsammans med fastighetsägaren. Ta fram din senaste faktura från Ellevio för att jämföra med uppgifterna på plats.

Följ nedanstående steg eller läs direkt i vår guide:

 1. Jämför fakturans uppgifter gentemot elmätartavlas uppgifter gällande anläggnings-id och mätarnummer.
 2. Kontrollera om elmätartavlans mätarnummer på fakturan stämmer med elcentralens (proppskåpets) beteckning.
 3. Kontrollera att lägenhetsnumret på fakturan stämmer med fastighetens lägenhetsförteckning.
 4. Gör egenkontroll tillsammans med fastighetsägaren.
 5. Kontakta fastighetsägare eller elnätsföretag för åtgärd beroende på resultat på ovan steg. Se våra checklistor:
  1. Ja stämmer
  2. Nej stämmer inte

Tips!

 • Saknas beteckning på mätartavla och/eller elcentral samt om lägenhetsnummer saknas kontakta fastighetsägaren.
 • Mätartavlan och elmätaren hittar du vanligtvis i ett elrum eller i en nisch, men det förekommer att dessa sitter i lägenheterna.
 • Sitter mätaren i lägenheten kan du utgå från att det är rätt mätare till lägenheten, däremot kan en lägenhetsförväxling fortfarande ha gjorts.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 januari 2022

Hjälpte den här sidan dig?