Har du ännu inte fått din nya elmätare eller missat att boka tid?

Några elmätare har fortfarande inte kunnat bytas ut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om elmätare som ännu inte har bytts ut.

En anledning till att din elmätare inte har bytts ut kan vara att den redan uppfyller de nya funktionskrav som ställs på elmätare. Det kan också bero på att vi har försökt att byta elmätaren men att ingen var hemma den bokade tiden, eller att mätplatsen (som är din del av elanläggningen) behöver åtgärdas innan bytet kan genomföras.

Så här går elmätarbytet till

Några veckor innan det är dags för elmätarbytet kommer du att bli kontaktad av oss. Du får då mer information om när vi planerar att genomföra just ditt elmätarbyte. För att det ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Där kan du också anmäla sms-påminnelse vid strömavbrott.

I samband med mätarbytet stänger vi av elen en kort stund. Räkna med att det blir ett strömavbrott på cirka 15-30 minuter. Avbrottet kan påverka funktioner som portkod, hiss, tvättstuga och internetuppkoppling. Det är därför viktigt att alla i hushållet får informationen.

Mätarbytet utförs av vår samarbetspartner OneCo som kontaktar dig i god tid med all praktisk information. Teknikerna som utför arbetet i din bostad:

 • ska alltid kunna visa Ellevio-legitimation
 • kör bilar märkta med Ellevio- och OneCo-logga. 

Så vet du om du har den nya elmätaren

Varje elmätare har ett unikt mätarnummer. Om mätarnumret börjar på 111 eller 131 så har du en ny elmätare.

Du kan kolla vilket mätarnummer din elmätare har genom att logga in på Mina sidor

Frågor & svar

Det beror på att det är anläggningsinnehavarens ansvar att åtgärda eventuella brister på anläggningen. Anser du som kund att det är fastighetsägaren som är ansvarig för detta ber vi dig kontakta fastighetsägaren för att säkerställa att påtalade brister blir åtgärdade.

I samband med att Ellevios installatör var på plats för att byta din elmätare upptäcktes brister som klassas som farlig installation, vi som elnätsägare är då skyldiga att informera anläggningsinnehavaren om att anläggningen har brister som behöver åtgärdas skyndsamt.

Bristerna som upptäckts kräver att du kontaktar ett behörigt elinstallatörsföretag för åtgärd, för att hitta ett behörigt företag hänvisar vi till elsäkerhetsverket.

Enligt elsäkerhetslagen (2016:732) är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig för att åtgärda påtalade brister. Läs mer om ditt ansvar här.

I samband med att Ellevios installatör var på plats för att byta din elmätare upptäcktes brister på/vid din anläggning och elmätaren kunde inte bytas ut. Vi informerar om detta på olika sätt: muntligen eller via lapp i brevlådan från installatören som var på plats, eller via brev, telefonsamtal eller sms från Ellevio.

Bristerna som upptäckts kräver att du kontaktar ett behörigt elinstallatörsföretag för åtgärd, för att hitta ett behörigt företag hänvisar vi till elsäkerhetsverket.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss, antingen via de kontaktuppgifter som fanns med i informationen från oss eller via telefon 0771-53 53 00.

Enligt elsäkerhetslagen (2016:732) är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig för att åtgärda påtalade brister. Läs mer om ditt ansvar här.

Om vi inte kan byta elmätaren när vi är på plats hos dig på grund av exempelvis hinder framför mätaren, att elmätaren sitter oåtkomlig, eller att anläggningen är i sådant skick att bytet inte går att genomföra kommer du att få ett brev från oss med information om vad som behöver åtgärdas. Informationen lämnas i många fall även muntligen av teknikern som är på plats eller via en lapp i din brevlåda.

Det kan finnas olika förklaringar till varför elmätaren inte har bytts ut. Det kan vara så att din elmätare redan uppfyller de nya funktionskrav som ställs på elmätare, då kommer den inte bytas ut. Det kan också vara så att vi har försökt att byta elmätaren men att ingen var hemma på den bokade tiden, eller att mätplatsen (som är din del av elanläggningen) behöver åtgärdas innan bytet kan göras.

Kontakta vår kundservice genom vårt kontaktformulär om du vill få information om anledningen till att just din elmätare inte har bytts ut.

Den farligaste sorten av asbest förbjöds 1975 och ett totalförbud infördes 1982. Det innebär att din anläggning är mer än 40 år och en hel del har hänt sedan mätplatsen byggdes, både kring material och standarder. Asbest är inte ett farligt material när det sitter på plats men hantering av asbest är farligt så som att skruva, borra och såga i asbest. Då frigörs hälsofarligt damm som vi behöver skydda oss mot, samla ihop och deponera på ett säkert och kontrollerat sätt enligt arbetsmiljöverkets standard.

Vi rekommenderar följande åtgärder om du har asbest vid din elmätare:

Om elmätaren är placerad inomhus på en tavla eller platta av asbest bör du flytta ut elmätaren till ett fasadmätarskåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet.

Om elmätaren är placerad utomhus i ett skåp innehållande asbest rekommenderar vi dig att byta skåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen av det nya skåpet. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om hur du hanterar rivning av asbest på korrekt sätt, du behöver anlita ett auktoriserat saneringsföretag.

Du hittar även mer information på Elsäkerhetsverkets hemsida, samt kan läsa mer om hur du förhåller dig till asbest och vad det finns för regler kring elmätarskåp.


Under perioden 2022-2023 kommer vi att installera smarta elmätare hos dig och i nästan en miljon andra svenska hushåll.

Du får information om du ifall du behöver vara hemma när elmätarbytet utförs i samband med din bokning.

Uppdatera gärna dina kontaktuppgifter via Mina sidor, så att information om elmätarbytet enkelt når fram till dig.

Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet:

 • Det är bra om du stänger av och kopplar ur känslig elektronik då det kommer bli ett avbrott under en kort stund, det kan vara exempelvis datorer, router eller servrar. Om du bor i lägenhet och din elmätare är placerad i fastighetens källare, elrum eller trapphus så får du ett sms inför mätarbytet om vi har ett mobilnummer till dig. Säkerställ gärna att vi har rätt kontaktuppgifter till den genom att logga in på Mina sidor.
 • Om en säkring gått inne hos dig efter elmätarbytet - byt/återställ säkring samt jordfelsbrytare. Läs mer om hur du kontrollerar din säkring och jordfelsbrytare

När det är dags för elmätarbytet kan vi komma att behöva din hjälp. Nedan ser du vad du behöver göra för att mätarbytet ska gå så smidigt som möjligt beroende på om vi kommer åt din elmätare själva eller inte.

 • Om din elmätare sitter inomhus behöver vi tillgång till din bostad
 • En person som är 18 år måste vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter
 • Platsen behöver vara i elsäkert skick i enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732)
 • Om din mätare sitter så att den är tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, i källaren eller i trappuppgången, behöver vi ändå din hjälp. Vi kommer meddela dig i vilken tidsperiod vi utför bytet eftersom vi kommer koppla från strömmen en stund.
 • Se till att platsen där elmätarbytet ska ske är tillgänglig, plocka bort föremål som blockerar
 • Se till att eventuella husdjur inte är i vägen för våra tekniker
 • För att läsa om vad du är ansvarig för i elnätet, besök vår sida Ansvarsområde i elnätet

Nej, om elmätaren som du har idag inte uppfyller de nya kraven måste vi byta ut den. Samtliga direktmätande elmätare (kategori 1 till och med 63 A) i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven, ska vara utbytta 2025 för att svara mot gällande lagar och förordningar.

Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet:

Som ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Ellevio startat ett projekt där vi kommer byta ut en stor andel av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet. Beslutet syftade till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elanvändning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen.

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Ellevios del handlar det om ungefär en miljon smarta elmätare som ska installeras mellan 2020 och 2023.

Du kan läsa mer om detta på Energimarknadens hemsida, för mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet:

När det är dags för elmätarbytet kan vi komma att behöva din hjälp. Nedan ser du vad du behöver göra för att mätarbytet ska gå så smidigt som möjligt beroende på om vi kommer åt din elmätare själva eller inte.

Om din mätare sitter inomhus behöver vi tillgång till din bostad.

 • Först behöver du bekräfta din bokade tid som vi har skickat till dig, om tiden inte passar måste du boka om den.
 • En person som är 18 år måste vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter
 • Platsen behöver vara i elsäkert skick i enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732)

Om din mätare sitter så att den är tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, i källaren eller i trappuppgången, behöver vi ändå din hjälp. Vi kommer meddela dig i vilken tidsperiod vi utför bytet eftersom vi kopplar bort strömmen en kort stund.

 • Se till att platsen där elmätarbytet ska ske är tillgänglig, plocka bort föremål som blockerar.
 • Se till att eventuella husdjur inte är i vägen för våra tekniker.
 • För att läsa om vad du är ansvarig för i elnätet, besök vår sida Ansvarsområde i elnätet

Att tänka på:

För att vår personal ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt är det viktigt att du som fastighetsägare/villaägare säkerställer att vägen fram till fastigheten/entrén/elmätaren är säker.

Det innebär till exempel att det måste vara halkbekämpat (skottat/sandat/saltat), risk för snöras och fallande istappar är åtgärdat, att det finns en skylt som varnar för nystädat trapphus och att mattor till entrén är torra.

Om det finns risk för till exempel halka kan anläggningen betraktas som farlig, montören kommer lämna återbud gällande elmätarbytet och boka in en ny tid när det är åtgärdat.

Bra för dig att komma ihåg:

Bra för dig att veta är att vi äger elmätaren till din anläggning. Vi behöver alltid ha tillgång till elmätaren eftersom den är en del av vårt elnät.

Viktigt att tänka på:

 • Då mätarbytet innebär ett kortare avbrott kan det vara bra att koppla ifrån känslig elektronik, så som nätadaptrar till datorer.
 • En person över 18 år måste vara på plats (om mätaren finns inne i bostaden) och visa teknikerna var elmätaren sitter.
 • Mätarskåpet måste vara lättåtkomligt.
 • När mätarbytet är utfört kan det vara bra att du kontrollerar att din jordfelsbrytare fungerar som den ska. Om du har värmepump, kontrollera även att denna är i drift efter bytet.
 • Har du egen utrustning kopplad till mätarens laststyrning, kommer den funktionen försvinna i och med mätarbytet.

Att byta ut nästan en miljon elmätare på kort tid är ett omfattande arbete. För att alla ska känna till och förstå vad mätarbytet innebär arbetar vi tillsammans med berörda fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, organisationer och andra relevanta aktörer i samhället.

Text uppdaterad: 5 april 2023

Hjälpte den här sidan dig?