”Vi är redo dygnet runt om något skulle hända”

Nytt från Ellevio

Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

Det talas mycket om beredskap i dessa tider. Anders Ekberg, chef på Ellevios driftcentral, tycker att många tar elen för given. Men det enorma arbete som ligger bakom och varför elavbrott kan ta tid är det få som känner till. Därför bad vi honom att berätta.

Anders Ekberg är ytterst ansvarig för arbetet på Ellevios driftcentral, man kan kalla det för Ellevios hjärta. Där övervakas elnätet dygnet runt av driftledare som ser till att kontakta Ellevios montörer vid olika fel, till exempel elavbrott. Montörerna i sin tur försöker att åtgärda felet så snabbt det bara går. Men det kan hända att det drar ut på tiden.

– Det måste vara säkert. Ibland kan det blåsa väldigt kraftigt eller vara för mörkt för montörerna att vara ute och jobba och då måste vi avbryta. Säkerheten går alltid främst! Vid dessa tillfällen behöver vi avbryta arbetet för att återta det när vinden mojnat eller det blivit ljusare, berättar Anders Ekberg.

Han ger rådet att gå igenom MSB:s lista på vad man ska ha hemma för att klara sig utan el i 72 timmar. Förutom ovanstående planerar och synkroniserar driftcentralen alla pågående arbeten i nätet och har koll på vädret.

– Vi är framförallt intresserade av att veta om det kommer bli väldigt blåsigt eller mycket snö för då kan träd lättare falla över elledningarna. Om det ser ”dåligt ut” har vi möjlighet att kontakta SMHI för att få en specialprognos för våra områden. När vi till slut har omfattningen klar kontaktar vi våra montörer. Vi ser även till att själva gå upp i beredskap genom att aktivera vår storstörningsorganisation.

Automatiserad kundinformation

Ellevio har infört automatiserad kundinformation. Vad betyder det egentligen?

– Det är en funktion som gör att vi ännu enklare och snabbare kan kommunicera med våra kunder vid strömavbrott. Vi har automatiserat utskicken på ett mer effektivt sätt. Vi skickar med en länk till vår avbrottskarta där kunderna själva kan klicka sig vidare och få information om status för felavhjälpningen, förklarar driftchefen.

Du kan få information vid strömavbrott via sms eller e-post. Läs mer här!

Så här kan det se ut under ett kraftiga snöfall. Bilden är tagen i Hälsingland, februari 2018.

Automationen kommer öka i framtiden

Anders Ekberg tror att om 10 år kommer automationen ha ökat drastiskt.

– Det innebär att vi kommer ha otroligt mycket större möjligheter att styra och övervaka vårt elnät från vår driftcentral. Ett strömavbrott kommer därför få mycket mindre påverkan jämfört med idag, eftersom vi snabbt kommer kunna koppla om och göra mycket mer på distans. Vi kommer även få in mer precis information var strömavbrottet sker geografiskt, vilket gör att vi kan hitta felet snabbare och därmed korta avbrottstiderna.

Regionala skillnader på avbrott

När ett strömavbrott inträffar kan förloppet skilja sig en hel del mellan storstäder och övriga landet.

– Ett strömavbrott i en stad lamslår ganska mycket eftersom beroendet av el är mycket högre där. Det blir inte på samma sätt vid ett strömavbrott på landsbygden. Å andra sidan är omkopplingsmöjligheterna större i en storstad vilket gör att avbrotten sällan blir särskilt långa där, eftersom vi oftast kan koppla om och leda elen en annan väg och sedan laga felet dagen därpå.

Gör sitt yttersta

Anders Ekberg berättar att det ligger en enorm organisation bakom elnätet som är viktig att förstå.

– Vi sysselsätter ungefär 3 000 personer årligen varav 500 jobbar på Ellevio. Beroende på beredskapsläget varierar mängden människor som finns redo att rycka ut vid strömavbrott. Om det skulle bli en större störning liknande stormarna Gudrun och Per, har vi tillgång till flera hundra montörer och då maxar vi även med ytterligare ett femtiotal personer i vår driftcentral samt att vi utökar personalen i kundservice och i andra stödfunktioner.

– El är något som vi nästan tar för givet idag. Och vi gör verkligen vårt yttersta för att snabbt och säkert fixa de fel som uppstår, avslutar Anders Ekberg.