10 tips för ett elsäkert hem

Energi hemma

""

Skaffat nytt boende, renoverat eller fått barn och behöver se över elsäkerheten hemma? Här är våra 10 bästa tips för ett elsäkert hem.

1. Besiktiga boendet. Anlita auktoriserat elföretag

Rent generellt kan man säga att om du flyttar till ett nybyggt boende är elen säker, säger elektrikern Tony Svensson på TS-Elinstallation.

Tony Svensson, elektriker på TS-Elinstallation. Foto: privat.

Men undantag finns. Även ett nytt hus kan ha felaktiga installationer – byggfusk förekommer. Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du förvissa dig om vem som är auktoriserad elinstallatör. Du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.

Äldre fastigheter

Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Därför är det viktigt att en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat elföretag besiktar boendet. På så sätt får du reda på om något är farligt och behöver åtgärdas.

Står du inför ett husköp, begär handlingar från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna, exempelvis sådant som rör golvvärme eller infällda spotlights, då det är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand.

Finns det något jag kan göra själv?

Ja, enklare elarbeten som inte kräver auktorisation kan du utföra själv. Vilka arbeten det handlar om kan du se på Elsäkerhetsverkets hemsida: Detta får du göra själv med el.

Tänk på att det är du som privatperson som har ansvar för att dina eldrivna produkter är säkra – från kylskåpet till sänglampan. Äger du ett hus ligger även ansvaret för de fasta elinstallationerna på dig. Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart.

Fasta elinstallationer måste med vissa undantag installeras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete i din bostad. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget” kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i registrerat.

Här kan du hitta auktoriserade elfirmor: Anlita ett elinstallationsföretag. Har du redan ett företagsnamn och vill kolla upp det se här: E-tjänsten Kolla elföretaget.

Jordfelsbrytare. Foto: Elsäkerhetsverket.

2. Jordfelsbrytare - en billig livsförsäkring

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt vid olika händelser. Det kan till exempel handla om ifall ett hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål. Då minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder. Finns det inte jordfelsbrytare, låt en person med elbehörighet installera en. Det är oerhört viktigt. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel.

Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla nyproducerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. År 2004 utökades kravet även till elinstallationer som byggs ut eller ändras. För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag.

3. Portabel jordfelsbrytare

Portabla jordfelsbrytare kan du köpa och koppla in själv men dessa bryter inte all ström i hemmet utan bara den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren. Portabla jordfelsbrytare kan vara bra att ha vid elinstallationer utomhus t ex på en terrass, exempelvis till ett spabad för utomhusbruk.

4. Testa regelbundet

Glöm inte att testa jordfelsbrytaren regelbundet. En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Testa att den fungerar minst en gång i halvåret genom att kontrollera om strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag. Är jordfelsbrytaren portabel ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.

Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning, utan att du vet orsaken?

Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå på jordfelsbrytaren igen och skruva sedan i propparna en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringarna en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en elinstallatör.

5. Säker el, även för de minsta

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Du kan förebygga olyckor genom att i äldre fastigheter petskydda eluttagen, undvika lösa sladdar, barnsäkra spisen och placera elapparater på en säker plats i sovrummet, glöm inte den viktiga jordfelsbrytaren som vi har talat om tidigare.

Barnfamiljer som flyttar in till nybyggen kan dock känna sig lugna eftersom standard numera är att alla uttag är barnsäkrade med petskydd, berättar elektrikern Tony Svensson på TS-installation. Han råder familjer som flyttar till ett gammalt hus att ta en extra titt på husets elinstallationer och överväga om att dra ny el för att få elen säkrad. Det kan bli en ganska stor kostnad, så Tonys tips är att man ska räkna med det i budgeten om man är intresserad av ett äldre hus.

Viktigt med petskydd

6. Skaffa petskydd

Numera får alla nybyggen moderna eluttag med inbyggda petskydd. Saknar dina eluttag sådana kan du köpa petskydd eller kontaktskydd i varje elaffär eller på ett byggvaruhus. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

7. Skaffa många vägguttag

Lösa sladdar är inte fint och kan dessutom förvandlas till farliga ”leksaker”. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller om den delvis har slitits loss ur en stickpropp, kan den bli direkt livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

8. Glöm inte spisskydd

De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar, barnsäkerhetslås, tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd om du vill vara på den säkra sidan.

9. Se över hemmets lampor

Leksaksformade lampor kan locka till lek, men bör hållas utom räckhåll för barn. Tänk igenom vilka apparater som verkligen behövs och se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även de nattlampor som sitter direkt i eluttaget.

CE-märkta elprodukter. Foto: Elsäkerhetsverket.

10. Köp bara CE-märkta varor

Den viktiga produktmärkningen infördes i början på 1990. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EU-direktiven.

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. När du elsäkrar är det oerhört viktigt att produkterna är CE-märkta.

VIKTIG CHECKLISTA

Elsäkerhetsverkets hemsida innehåller massor med bra information om elsäkerhet. Bland annat en viktig checklista för ett elsäkert hem.

Källa: elsäkerhetsverket.se, Brandskyddsföreningen.

Texten är granskad av Tony Svensson elektriker på TS-elinstallation.

Text uppdaterad: 15 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?