Smarta tips för energieffektivisering av kontoret

Energi hemma

Oavsett om du hyr kontor eller äger fastigheten där kontoret har sina lokaler så finns det många saker du kan göra för att energieffektivisera kontoret. Ta del av våra tips som medför att du kan få sänkt elförbrukning, minskade kostnader och samtidigt minska ert klimatavtryck.

– Det är klokt att utse någon som är extra energiansvarig på kontoret och som kan hålla koll på att elen stängs av när saker och ting inte används. Någon som kan skapa rutiner för att få alla medarbetare att exempelvis sätta sina datorer, skrivare och annan utrustning i standby-läge när de inte används, eller ännu bättre se till att de stängs av helt, säger Stefan Bernström, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län. Energikontoren Sverige, där Örebrokontoret ingår, hjälper kommuner och företag i 16 regioner att nå sina energi- och klimatmål.

Även om du bara är hyresgäst finns det mycket du kan göra för att spara energi i en kontorslokal. Energimyndigheten har undersökt kontorslokalers energianvändning och belysning står för cirka 21 procent och datorer och servrar för cirka 27 procent, så det gör verkligen skillnad att se till att stänga av ljus och dator när du exempelvis lämnar din arbetsplats.

Att byta ut äldre belysning till LED-belysning är klokt. Det sparar energi samtidigt som ni får en belysning som har betydligt längre livslängd. Äger ni kontorsfastigheten kan det också vara värt att investera i rums- och närvarosensorer som släcker ljuset automatiskt när någon lämnar rummet, hissen eller garaget.

– Att nattvandra, det vill säga gå igenom kontorslokalen när alla har gått hem och kolla och lyssna om det är något som står på och drar el som inte ska göra det, är också ett bra sätt för att sänka sin energiförbrukning, menar Stefan Bernström.

 Det kan vara värt att investera i rums- och närvarosensorer om ni äger kontorsfastigheten.

Ta dialogen med din hyresvärd

Är du hyresgäst av kontorslokalen kan det vara värt att ta en diskussion kring ”Grönt hyresavtal” med din fastighetsägare. Det är en standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet tar upp vad som är hyresgästens respektive hyresvärdens ansvar och vad som är ett gemensamt ansvar. Och det skapar incitament hos bägge parter för att minska miljöpåverkan inom bland annat energi och inomhusmiljö. Hos Vasakronan, som bland annat hyr ut kontor, har man jobbat med energieffektivisering av sina byggnader i flera år.

– Oftast sköts värme, kyla och ventilation centralt i en fastighet. Där kan du som hyresgäst exempelvis bidra genom att lära dig mer om inomhusklimat och vad man själv kan göra för att påverka. Sedan bör man se över vad som förbrukar el på kontoret och utifrån det göra åtgärder för att direkt minska den el som den egna verksamheten använder. Om maskiner och utrustning behöver bytas ut för att de är uttjänta ska man säkerställa att de nya som köps in är mer energieffektiva, säger Sandra Jonsson, teknikchef på Vasakronan.

Att sänka värmen i kontorslokalen med en grad ger ofta en minskad energianvändning. Beroende på vilket avtal du har med hyresvärden så kanske det inte ger en direkt kostnadsbesparing, men att minska sin energiförbrukning gör alltid gott för miljön.

– Det är absolut fler hyresgäster som är intresserade av och vill prata om energieffektivisering med oss. Många vill bidra exempelvis genom att sänka temperaturen i lokalen. Om det går att göra hänger helt på om uppvärmningssystemet är kopplat till en specifik lokal eller till hela byggnaden, förklarar Sandra Jonsson.

Sandra Jonsson, teknikchef på Vasakronan.

Mina sidor för företag

Som kund hos Ellevio har du tillgång till Mina sidor. Där samlas all information om ditt företags elanvändning och elnätskostnader.

– Man kan exempelvis gå in och se hur mycket el man har förbrukat, se sina fakturor och söka på olika mätdata för sina anläggningar under valda perioder, berättar Alfons Kubulenso, ansvarig för företagskunder på Ellevio.

Genom att följa upp hur mycket el företaget använder och vilka elkostnader du har blir det lättare att se var du ska börja när du ska energieffektivisera. Med ett bra underlag är det också lättare att göra väl underbyggda prognoser när man planerar framåt. Du kan också anmäla dig till Ellevios strömavbrottstjänst och få information i mobilen om ett avbrott uppstår eller information om planerade avbrott som påverkar verksamheten.

– Mina sidor för företag är vår självservice-portal som vi kommer att utveckla vidare med fler tjänster framöver. Exempelvis har vi precis introducerat en tjänst där man kan se en sammanställning av sin elanvändning beräknad på perioden för elprisstödet, förklarar Alfons Kubulenso.

Alfons Kubulenso, ansvarig för företagskunder på Ellevio.

Här har vi samlat alla uppgifter om ert företags elanläggningar som ni behöver för att hålla koll på er elanvändning och elnätskostnader. Mina sidor innehåller bland annat mätdata, mätarställningar, elnätsabonnemang, fakturor och tjänsten strömbrottsinformation. Aktuella och historiska mätdata presenteras som grafer och tabeller med mätvärden som exempelvis timvärden, elanvändning, elproduktion och låg-, hög- och maxeffekter. All mätdata går att exportera till Excel.

Här kan du läsa mer om Mina sidor för företag

  1. Se till att medarbetarna stänger av datorer eller sätter dem i standby-läge.

  2. Skapa rutiner för att stänga av övrig kringutrustning när den inte körs.

  3. Placera servern i ett svalt utrymme.
  4. Släck lampor och byt gammal belysning till mer energieffektiv LED-belysning.
  5. Frosta av frys, om den inte har automatisk avfrostning.
  6. Diska fulla maskiner i lägre temperaturer.

  7. Placera inte möbler så att de täcker element eller ventilation i lokalen.
  8. Sänk värmen i lokalerna om det är möjligt, en grads sänkning minskar energikostnaden för uppvärmning med cirka 5 procent.

Det är ett avtal som är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Grönt hyresavtal tydliggöra vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Källa: Fastighetsägarna

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?