Vad påverkar elnätspriset?

Elskolan

Elnätsfakturan är det du betalar till oss på Ellevio. Men vad är det du betalar för egentligen? Vi förklarar!

För att du ska kunna ha el hemma behöver du vara ansluten till elnätet. I varje geografiskt område finns det en elnätsägare som har ensamrätt på att transportera elen. I Sverige finns det runt 160 olika elnätsägare; alltifrån små lokala elföreningar med några hundra hushåll till kommunala elbolag och privatägda bolag, som Ellevio. Oavsett vem som äger elnätet så måste alla elnätsföretag rätta sig efter exakt samma regelverk, som bestäms av Energimarknadsinspektionen. Elnätsavgiften ska också följa Ellagen och vara objektiv och icke-diskriminerande.

”De bara höjer och höjer”

Under många år har elnätsavgiften debatterats och kritiserats. När elnätsföretag genomfört höjningar har det ofta mötts av kritik och ifrågasättande. Att avgöra om något är dyrt eller inte är såklart svårt – vad som betraktas som dyrt eller rimligt är högst individuellt. Men mycket av kritiken bottnar sannolikt också i känslan att man inte riktigt förstår vad man betalar för.

Hur stor avgift du i slutändan betalar baseras på tre saker:

  1. Kostnaden för att transportera elen hem till dig. När el transporteras från där den produceras hem till dig går den via går via tre nivåer av elnät, stamnät över till regionala och lokala elnät. Kostnaderna för den transporten kan skilja sig mycket åt, beroende på var man bor och hur elnätet är utformat.
  2. Hur mycket ström du vill använda samtidigt. Konkret bestäms detta av säkringens storlek. Ju mindre säkring du klarar dig med, desto lägre kostnad.
  3. Hur mycket som investerats i elnätet . Lite förenklat kan man säga att elnätsföretagen premieras för att hålla sitt elnät i bra skick. Ju äldre de olika delarna i elnätet blir, desto mindre får elnätsföretagen ta betalt. Om ett elnätsföretag har ett gammalt och eftersatt elnät så får företaget heller inte tillräckligt stora intäkter för att underhålla och utveckla elnätet. På elnätsinvesteringarna får också elnätsföretagen en viss avkastning.

Elnätsavgiften består i regel av två delar;

  • En fast avgift för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring
  • En rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh).

I elnätsfakturan ingår också moms (25%) samt energiskatt samt myndighetsavgifter. Tidigare var det både elhandelsföretagens och elnätsföretagens uppgift att ta in energiskatten, men sedan 2018 är det endast elnätsföretagen som tar in energiskatten. Den förändringen har gjort att elnätsfakturan verkar ha blivit betydligt högre, men kundens totala elkostnad har inte förändrats.

Avgifterna kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor. På Ellevio har vi under flera år arbetat för att jämna ut prisskillnader. Principen är enkel, samma pris för elnätet, var du än bor. Det innebär höjningar för vissa kunder, sänkningar för andra, och för vissa handlar det om oförändrade avgifter.

Grafiken visar priser för de tre största elnätsföretagen; Eon, Ellevio och Vattenfall, samt ett genomsnitt för hela landet. Vi har valt de två vanligaste typkunderna för lägenhet samt villa.