Så fungerar det nya högkostnadsskyddet för höga elpriser

Elskolan

Nu har regeringen och Svenska kraftnät gett mer detaljer om utformningen av högkostnadsskyddet för höga elpriser, även kallat elprisstödet eller elpriskompensationen.

  • Pengar kommer betalas ut till elanvändare i prisområde SE3 och SE4, det vill säga de södra delarna av landet, från Dalarna och söderut.
  • Summan baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • För dig som Elleviokund i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För de med förbrukning i elområde SE4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh, det omfattar dock inga Elleviokunder.
  • Stödet omfattar alla som har ett avtal med ett elnätsföretag; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
  • Stödet kommer betalas ut för en elanvändning upp till 3 miljoner kilowattimmar. Har en kund haft en elanvändning över det så kommer det bli en ansökningsprocess där elanvändaren behöver visa att de haft faktiska kostnader som överstiger referenspriset som är satt.
  • Den 17 november godkände Energimarknadsinspektionen hanteringen och gav okej till att stödet betalas ut.
  • Det är än så länge oklart när stödet kommer kunna börja betalas ut.
  • Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet.

Frågor och svar

Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter (så kallade flaskhalsintäkter) till att stödja elanvändare ekonomiskt.

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) och arbetet med att gå igenom ansökan har nu börjat.

När pengarna kan betalas ut är inte klart.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet.

Mina Sidor

På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt. Där kan du även jämföra din elanvändning över tid. Har du fått den nya elmätaren? Då kan du även se hur mycket el du hittills använt denna månad.

Logga in på Mina Sidor

Ellevios app

Med appen kan du se din elanvändning. Under vyn Analys hittar du hur mycket el du har använt månad för månad. Om du har den nya elmätaren kan du även se hur mycket el du hittills har använt denna månad.

Läs mer och ladda ner appen

Fakturan

På baksidan av din faktura hittar du din elanvändning månad för månad.

Du kan se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) på Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige.

Gå till nätområden.se

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

För dig som Elleviokund i elområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.

Hur mycket stöd du får räknar du ut så här:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Stödet går till den som har elnätsavtal för uttagspunkten

Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den elanvändare som har elnätsavtal för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt (så kallad brytpunkt). Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som står på elnätsavtalet vid brytpunkten.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Vi kan nu inte säga exakt datum för brytpunkten.

Stödet följer inte med dig om du flyttar

Stödet ges till den som står på avtalet vid tillfället för brytpunkten. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under den 12-månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021-september 2022). Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.

Källa: Hur vet jag om jag får stöd? | Svenska kraftnät

Lämna inte ut personliga koder!

Svenska kraftnät varnar för eventuella bedrägeriförsök. Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto – utan att du själv behöver göra någonting. Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in, eller lämna ut personliga koder. Om du får ett samtal där du uppmanas att göra det kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök – avsluta samtalet och kontakta polisen.

Så kan du påverka din elkostnad

Priserna på el är höga och kan stiga ännu mer. Här får du tips och råd om hur du själv kan påverka dina elkostnader.

Få tips och råd

Få koll på din elanvändning

Med appen får du en översikt över din elanvändning och kan jämföra din elanvändning över tid. Du kan också enklare förstå vad i hemmet som använder mest el.

Läs mer och ladda ner

Mina sidor

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mer.

Logga in på Mina sidor