Hur funkar elpriskompensationen?

Elskolan

Regeringen har tagit fram ett förslag på stöd till hushåll som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation.

Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december, januari och februari och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.

Så mycket kan du få i kompensation

Vad händer nu?

Regeringen planerar att lämna sitt förslag om elpriskompensation till Riksdagen för beslut i slutet av februari. Exakt när varje hushåll får sitt stöd är fortfarande osäkert, men vi kommer informera alla kunder som berörs i olika kanaler.

Hushållen kommer få betalningen automatiskt som avdrag på sin elnätsfaktura och behöver inte ansöka om pengarna. Om kunderna har elhandelsavtal med rörligt eller fast pris påverkar inte kompensationen.

Även om de höga elpriserna är kopplade till den el du köper från din elhandlare har regeringen bett elnätsföretagen att hantera kompensationen till de berörda kunderna, eftersom de anses bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration.

Läs mer

Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen

Regeringen: Kompensation för höga elpriser

Mina Sidor

På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt under rubriken ”Min elanvändning”. Där kan du även jämföra din elanvändning över tid. Har du fått den nya elmätaren? Då kan du även se hur mycket du el du hittills använt denna månad.

Här kan du läsa mer om och logga in på Mina Sidor

bilder_elstöd.jpg

App

Ladda hem appen Ellevio och följ din elanvändning. Under vyn Analys hittar du hur mycket el du har använt månad för månad. Om du har den nya elmätaren kan du även se hur mycket el du hittills har använt denna månad. Vill du veta mer om din elanvändning? Gå då till Detaljerad historik där du kan jämföra med månad för månad, år för år och temperatur.

Här kan du läsa mer om och ladda ner appen

app_elstöd2.jpg

Faktura

På baksidan av din faktura hittar du din elanvändning månad för månad.

bilder_elstöd3.jpg