Manuell frånkoppling: Kommer Sverige släckas ner?

Elskolan

I en situation där utbudet på el inte räcker till för att möta efterfrågan kan så kallad MFK, manuell förbrukningsfrånkoppling, behövas. Det är ett kontrollerat kortare strömavbrott som bara används i nödsituationer, för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av elanvändningen. Hur stor är risken, hur skulle det i så fall gå till och hur är läget för Ellevios kunder? Vi reder ut begreppen.

Frågor och svar

Manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, är en åtgärd som kan användas som en ytterst nödåtgärd för att undvika att elnätet drabbas av omfattande skador med långa strömavbrott som följd. MFK är aktuellt att använda om elen inte räcker till i Sverige och det inte heller finns tillräckligt med el att importera från våra grannländer. Rent praktiskt så innebär det att elen stängs ner i ett område under en kortare period för att avlasta hela elsystemet.

I en situation där utbudet av el inte räcker till för att möte efterfrågan kan så kallad förbrukningsfrånkoppling behöva genomföras. Förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat, kortare strömavbrott som bara ska användas i nödsituationer för att i slutänden undvika att vi får längre avbrott och skador på kraftsystemet. 

Svenska Kraftnät, SVK, bedömer att risken för förbrukningsfrånkoppling har ökat och att den nu är "reell". SVK publicerar varje vecka en lägesbedömning, den hittar du på deras hemsida.  

Ja, alla bäckar små är vad som gäller i dessa lägen. Om det är många personer som kan flytta sin elanvändning och inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest - då kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för att en MFK behöver genomföras.

Om en manuell förbrukningsfrånkoppling inte görs i en situation med effektbrist finns det stor risk för att hela eller delar av elsystemet kollapsar. Det skulle i sin tur få till följd att det tar lång tid att "starta" om elsystemet och få kontroll på situationen, det kan då beröra hela landet och även påverka våra grannländer. 

Det är Svenska Kraftnät som enligt Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el fattar beslut om att så kallad förbrukningsfrånkoppling ska genomföras, detta enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857). Vissa utpekade elnätsföretag, där Ellevio är ett sådant företag, får i uppdrag att verkställa beslutet att stänga ner elen via sina kontrollrum.

Hur påverkas jag som kund av en nedstängning av el?

Det är svårt att säga innan, nedstängningen kan omfatta hela eller delar av landet. Svenska Kraftnät beordrar att en viss effekt ska kopplas ifrån under en viss tidsperiod, de utpekade elnätsföretagen (däribland Ellevio) utför sedan nedstängningen enligt förutbestämda listor. 

Listorna bygger på ett arbete som kallas Styrel, som leds av Energimyndigheten, vilket är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering.

Det är svårt att svara på exakt innan eventuell nedstängning eftersom det beror på hur stort behovet är just då. Men sannolikt rör det sig om enstaka timmar för dig som enskild kund.

Manuell förbrukningsfrånkoppling betraktas generellt som ett planerat strömavbrott och i normalfallet klarar teknisk utrustning det, vad som händer vid en frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. 

Som privatkund hittar du information här kring vad som gäller om något gått sönder eller inte kan användas vid ett strömavbrott. 

Som företagskund hittar ni information här kring vad som gäller om något gått sönder eller er verksamhet blivit påverkad på grund av strömavbrott. 

MSB:s hemsida hittar du mer information om hur du förbereder dig inför ett strömavbrott.

Vi på Ellevio kommer använda alla våra kanaler för att nå ut till våra kunder om vi hamnar i ett läge där MFK riskerar att behöva användas. Eftersom själva ordern sannolikt kommer att komma med mycket kort varsel finns det risk för att vi inte kommer hinna skicka ut sms till våra kunder på förhand. 

Säkerställ att du har anmält dig till vår tjänst för avbrottsinformation, det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor och klicka på fliken "Meddelande vid strömavbrott". På Mina sidor kan du samtidigt även uppdatera dina kontaktuppgifter om det behövs . 

Mer ansträngt läge

Svenska kraftnät (Svk), som ansvarar för stamnätet i Sverige och är ytterst systemansvariga för den nationella elbalansen, rapporterar varje år hur läget är i det svenska elsystemet. På senare år har marginalerna i det svenska systemet minskat. Risken för frånkoppling har ökat, men är fortfarande liten. Det är betydligt större risk att påverkas av ett ”vanligt” strömavbrott i vinter, orsakar av exempelvis hårt väder.

”Känner oss trygga”

Anders Ekberg är driftchef på Ellevio, och det är hans avdelning som skulle få uppdraget att genomföra frånkopplingar.

- Vi följer självklart läget noga och har dialog med de olika parterna. Frånkoppling har, tack och lov, aldrig behövt göras i skarpt läge, men vi känner oss ändå trygga med de rutiner vi har, säger han.

- Om det blir aktuellt kommer vi få en förhandsvarning från Svenska kraftnät, och då kommer vi att ha vi viss tid på oss att gå upp i beredskap, förbereda oss och kommunicera med de kunder som eventuellt kommer beröras.

Anders Ekberg, driftchef på Ellevio
Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

Mer information

Håll dig uppdaterad vid strömavbrott

Du som bor i Ellevios nätområden kan få information om planerade och oplanerade strömavbrott via e-post eller sms direkt till din mobiltelefon.

Få meddelande vid strömavbrott