Strömavbrott i mobilen

Du som bor i Ellevios nätområden kan få information om planerade och oplanerade strömavbrott via e-post eller sms direkt till din mobiltelefon.

Hur funkar det?

Så fort vi får information om ett strömavbrott som berör just ditt hus eller sommarstuga skickar vi ett sms eller e-postmeddelande med information om att ett strömavbrott har inträffat. När felet avhjälpts får du ett nytt meddelande som talar om att strömavbrottet är åtgärdat och vad orsaken till avbrottet var.

Kom ihåg att anmäla till oss om du ändrar e-postadress eller mobiltelefonnummer genom att logga in på Mina sidor eller ringa Kundservice.

Sms och/eller e-postmeddelandet som skickas till dig vid strömavbrott är kopplad till vårt driftsystem. Driftsystemet registrerar automatiskt fel på hög- och mellanspänningsnäten, medan fel på elnätet närmast ditt hus, det så kallade lågspänningsnätet, registreras genom att vi får in en felanmälan från en kund som fått strömavbrott. Så snart vi fått en felanmälan skickar vi ett sms och/eller e-postmeddelande.

Om du fortfarande är strömlös trots att du fått sms och/eller e-postmeddelande om att felet ska vara fixat, kan det bero på ett annat fel som vi inte fått felanmälan om. Kontakta oss i så fall så att vi kan åtgärda felet.

Så här anmäler du dig

Så här anmäler du dig om du vill ha information via sms

Skicka ett sms med texten ”Start [kundnummer] [anläggnings-id]” till 71046, t ex ”Start KKKKKKK 735999AAAAAAAAAAAA” eller genom att logga in på Mina sidor.

Gör en anmälan för varje anläggning som du vill ha information om, dvs en anmälan för huset du bor i, din sommarstuga och kanske för någon anhörigs hus. Det är alltså fullt möjligt att du själv prenumererar på information om flera anläggningar liksom att flera personer prenumererar på information om samma anläggning.

Så här anmäler du dig om du vill ha information via e-post

Vill du prenumerera via e-post så skickar du ett mejl till stromavbrott@ellevio.se och anger kundnummer, anläggnings-id och den eller de e-postadresser du vill ha informationen skickad till. Du kan även göra det via Mina sidor eller ringa kundservice på telefonnummer 020-46 00 00.

Så här avanmäler du dig

Så här avanmäler du dig om du inte vill ha information via sms

1. Besök Mina sidor. Där ser du en översikt över dina anläggningar och prenumerationer. Du kan enkelt markera vilken prenumeration du vill avsluta.​

2. Skicka ett sms med texten ”Stopp [anläggnings-id]” till 710 46, t ex ”Stopp 735999AAAAAAAAAAAA”. Detta måste du göra för varje prenumeration som du vill avsluta.

3. Om du vill avsluta prenumerationer för alla anläggningar behöver du endast skicka ”Stopp” i ett sms till 710 46.

Så här avanmäler du dig om du inte vill ha information via e-post

1. Besök Mina sidor. Där ser du en översikt över dina anläggningar och prenumerationer. Du kan enkelt markera vilken prenumeration du vill avsluta.​

2. Skicka ett e-postmeddelande till stromavbrott@ellevio.se och ange kundnummer, anläggnings-id och den eller de e-postadresser du vill avsluta din prenumeration för.