Ellevio AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Dokumentet innehåller även Ellevios bolagsstyrningsrapport.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Ellevios webbplats: Årsredovisningsarkiv

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari–31 december 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Anna-Karin Käck, CFO
+46 703 44 51 57, fornamn.efternamn@ellevio.se

Sidan uppdaterad 25 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?