Elnät i Sunnäsfjärden byggs

Under sommaren 2021 startar arbetet med elnätet i Sunnäsfjärden. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Vad gör vi?

Nu kommer elnätet till Sunnäsfjärden! Arbetet innebär att Ellevio lägger ner sjökabel och drar ledningar till de fastigheter som har valt att ansluta sig till elnätet.

Från 1 september och under hösten pågår arbetet med att dra sjökabel ut till fastigheter på öarna i området som syns på kartan nedan. Luftledning byggs sedan under vinterhalvåret då påverkan på marken blir som minst då det är tjäle. Driftsättning av elnätet sker under våren 2022.

Hur påverkas du?

Vid båthamnens parkering kommer en materialdepå att finnas under projektets gång. Det kommer Även att ske en del tunga transporter i området samt aktiviteter på vattnet med båtar som drar ut rör vid olika tillfällen. Byggnationen kan medföra visst buller.

Har du frågor?

Vår entreprenör Vattenfall Services är redan igång med beredningen i området och kommer kontakta de markägare som påverkas direkt. Har du några frågor kring projektet så är du välkommen att maila hans1.persson@vattenfall.com eller ringa 072-453 82 30 .

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?