Elnätet i Strömsbruk och Harmånger byggs om

Under hösten 2017 startade vi förberedelserna för att bygga om elnätet i Strömsbruk och Harmånger. Vi moderniserar nätet för att förbättra elleveransen där du bor. Projektet ingår i vår satsning för att förbättra och bygga ut elnäten runt om i landet.

Vad gör vi?

Projektet i Strömsbruk-Harmånger innebär att vi bygger om elnätet för att öka tillförlitligheten och minska antalet strömavbrott. Oisolerade luftledningar ersätts med isolerade kablar som vi gräver ner i marken eller hänger upp i stolpar. Vi kommer också ersätta stolpstationer med nya nätstationer på marken. Du och andra som bor i området har haft en del problem med strömavbrott och därför tar vi ett helhetsgrepp och gräver i princip ner allt, vilket gör att elnätet blir vädersäkrat och kan stå emot väder och vind.

Vad händer nu?

I vissa delar av området pågår planering, medan schaktning är påbörjad i andra delar. Projektet beräknas vara klart Q2 2022.

Har du frågor?

Vår entreprenör Eltel Networks är redan igång med förberedelser i området och kommer kontakta de markägare som påverkas direkt. Har du några frågor kring projektet så är du välkommen att mejla res-stromsbruk@eltelnetworks.se. Om ni mejlar in frågorna vill gärna veta namn, adress och fastighetsbeteckning det rör sig om så att vi kan hantera ärendet snabbare.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?