Elnätet i Näsviken och Sörforsa byggs om

Under hösten 2017 startade vi förberedelserna för att bygga om elnätet i Näsviken och Sörforsa. Vi moderniserar nätet för att förbättra elleveransen där du bor. Projektet ingår i vår satsning för att förbättra och bygga ut elnäten runt om i landet.

Vad gör vi?

Projektet i Näsviken och Sörforsa innebär att vi bygger om elnätet för att öka tillförlitligheten och minska antalet strömavbrott. Oisolerade luftledningar ersätts med isolerade kablar som vi gräver ner i marken eller hänger upp i stolpar. Vi kommer också ersätta stolpstationer med nya nätstationer på marken. Du och andra som bor i området har haft en del problem med strömavbrott och därför tar vi ett helhetsgrepp och gräver i princip ner allt, vilket gör att elnätet blir vädersäkrat och kan stå emot väder och vind.

Vad händer nu?

Schaktarbeten och inkopplingar av nya kablar och nätstationer pågår. När det arbetet är klart tas luftledningar bort. Projektet beräknas vara klart Q2 2022.

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet så är du välkommen att mejla res-nasviken@eltelnetworks.se. Om ni mejlar in frågor vill vi gärna veta namn, adress och fastighetsbeteckning så att vi kan hantera ärendet snabbare.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?