Tre frågor till solcellsinstallatörerna 1KOMMA5°

Solceller

Mats Alsmyr, operativ chef och partner, 1KOMMA5° (tidigare Cellsolar).

Solcellsboomen är tydlig – allt fler vill producera sin egen el. Med anledning av det förändrade energiläget och med elpriser som når nya rekordnivåer, även under sommartid, har intresset ökat rekordsnabbt. På Ellevio har antalet aktiverade solcellsanläggningar ökat med 75 procent under juni–augusti, jämfört med samma period 2021. 1KOMMA5° är helhetsleverantörer inom solcellsinstallationer. Vi har ställt tre snabba frågor till bolagets operativa chef och partner, Mats Alsmyr, om deras syn på nuläget.

Vad har den ökade efterfrågan på solceller fått för effekt på leveranstiderna?

Från att vi får en beställning till att anläggningen är installerad så tar det i snitt fyra månader. Det kan jämföras med inledningen av 2022 där den tiden var halverad.

Att leveranstiderna ökat beror på flera saker. Dels har vi en brist på installatörer i Sverige, dels är efterfrågan av material ungefär dubbelt så stor som tillgången på grund av världsläget. Det medför ökade priser och längre leveranstider. I dag är det osäkert vilket material som kommer när och det gör att planering inför installationer försvåras.

Har återbetalningstiden för en solcellsanläggning förkortats i och med ökade elpriser, eller går det jämt ut med att priserna på installation har ökat?

Återbetalningstiden har helt att göra med nivån på elpriserna under de kommande 5–10 åren. Vi räknar något i överkant när det kommer till återbetalningstid, och brukar säga att det tar cirka 10 år innan anläggningen är återbetald.

Om man exempelvis räknar med spotpriserna som vi har haft i södra Sverige under det senaste året så förkortas återbetalningstiden markant. Återbetalningstiden halveras ganska självklart om man räknar med 2,5kr/kWh jämfört med om man räknar med 1,25kr/kWh.

Men givetvis påverkar de ökade priserna för en solcellsinstallation återbetalningstiden för anläggningen. Bäst timing har det varit för dom som köpte en anläggning 2018–2020. Dom får ut det bästa av de två alternativen: en anläggning till ett bra pris samtidigt som vi nu har höga elpriser som förkortar återbetalningstiden.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från era kunder?

Frågor kring leveranstider är helt klart vanligast. Men, i princip alla kunder förstår världsläget och hur det påverkar tiden att få en anläggning på plats. Utöver det så är det många som efterfrågar ett platsbesök så fort som möjligt. Det märks tydligt att kunderna vill fatta snabba beslut.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?