Tre frågor till Anna Werner, vd på Svensk Solenergi

Solceller

Svensk Solenergi är en branschförening som arbetar för att utveckla solenergin i Sverige. Här berättar deras vd Anna Werner om vad hon önskar från politikerna under kommande år, vad Ellevio borde göra och vad hon ser fram emot i sommar.

Ni på Svensk Solenergi har tagit fram ett solenergipolitiskt program. Vilka punkter vill du särskilt lyfta fram där?

Först och främst – Sverige bör, precis som EU, ha en strategi för solkraft. Vill man inte sätta en strategi bör det åtminstone finnas mål. Svensk Solenergis vision är 15 procent solkraft i Sverige, så ett sådant mål välkomnar vi. Och vill man inte ha det borde man åtminstone kunna säga att vi strävar efter mer solkraft.

En annan sak är ursprungsmärkning – i takt med att klimatmedvetandet ökar och att fler vill undvika rysk import, kommer allt fler att vilja veta ursprunget på elen de får hem. Idag kostar det för mikroproducenter att ursprungsmärka den solenergi man producerat och säljer vidare, vilket gör att detta görs i liten utsträckning. Vi tycker att det borde bli gratis. Vi vill också utvidga det gröna avdraget så att det utöver batterilagring, laddstolpar och solceller även omfattar solfångare, för att värma vatten med solens strålar. Idag görs detta väldigt lite i Sverige.

Läs mer om hur Svensk Solenergi främjar villkoren för solkraft, påverkar och tar debatten.

Vi vill också att skatten på egenanvänd el tas bort även för stora producenter och inte enbart för små, som idag. Stora producenter betalar nu först skatt på den el de egenanvänder. Den här lagen hänger kvar sedan det knappt fanns någon solel i Sverige och måste tas bort eftersom den enbart slår hårt mot solkraften.

Till sist vill jag lyfta fram idén att regeringen implementerar konceptet energigemenskaper. Det finns i några andra länder men Sverige ligger efter. Energigemenskapen innebär en kollektiv egenanvändning av el. På så vis kan energigemenskapen vara med och avlasta elnätet.

Vad tycker du är viktiga prioriteringar för oss som nätbolag för att främja installation av solceller?

– Mycket handlar om det som en kundtjänst vanligen arbetar med – ha korta handläggningstider, en enkel webb, finnas tillgängliga och bemöta kunder på ett trevligt sätt. Jag upplever ett väldigt bra samarbete med Ellevio. Till exempel vet jag att er installatörswebb verkligen är uppskattad, och att den är delvis integrerad med Rikta Rätt, som är Energiföretagens lista med granskade växelriktare. Detta gör att processen för att ansluta solpaneler går snabbare.

Ellevio är även aktiva i forumet Sol+Nät som vi på Svensk Solenergi håller i mellan våra medlemsföretag, elnätsföretag och myndigheter. Det är ett bra forum som ökar vår förståelse för varandra och vi diskuterar olika aktuella frågor i syfte att få en smidigare anslutning till elnätet. En konkret förbättring som kan göras och som vi ser i en del andra länder är så kallade solbruksplaner där nätbolaget visar var det finns plats för mer solkraft i nätet. På så vis kortas handläggningstiderna.

Förutom många soltimmar, vad ser du mest fram emot i sommar?

Åh, massor, Almedalen blir kul igen efter pandemin. Svensk Solenergi kommer också vara med på Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar. Då får vi träffa markägare för att prata om hur man bygger solenergi på mark och inte enbart på fasader och tak.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?