Högtryck på solcellsmarknaden 2023

Solceller

Enligt en prognos från Svensk Solenergi kommer det att ha genomförts 100 000 solcellsinstallationer innan året är slut. Det kan jämföras med 55 300 installationer under 2022.

Ännu ett år har snart passerat och på solcellsmarknaden har det varit full fart. Intresset för batterier har ökat lavinartat och solcellsbranschen har fått en efterlängtad certifiering av montörer. Vi har pratat med några experter om solcellsåret 2023 – och bett dem att titta in i spåkulan för 2024.

Rekordmånga solcellsinstallationer – men försäljningen till privatpersoner minskade

Solcellsexperter
Från vänster: Mats Alsmyr, partner och grundare på 1KOMMA5°; Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi och Gustav Fredricson, kundansvarig för solceller på Ellevio. 

Solceller har gått från att vara något man snackar om till en investering som allt fler är redo att göra. De höga elpriserna under 2022 i kombination med ett osäkert läge i omvärlden har gjort att allt fler vill kunna säkra sin egen elförsörjning.

Enligt en prognos från Svensk Solenergi kommer det att ha genomförts 100 000 solcellsinstallationer innan året är slut. Det kan jämföras med 55 300 installationer under 2022 och 26 500 installationer 2021, enligt statistik från Energimyndigheten. Rekord alltså, sett till antal installationer och antal nätanslutningar. Samtidigt har efterfrågan bland privatpersoner minskat från rekordåret 2022. Att installationerna ändå har ökat så kraftigt beror på att många installatörer och nätbolag byggde upp långa köer under 2022 och har betat av dessa i år.

– Att försäljningen minskar bland privatpersoner i år jämfört med 2022 beror på de sjunkande elpriserna i kombination med det höga ränteläget. Det gör att privatpersoner är mer avvaktande. Vi hade ju ett speciellt år förra året där leverantörerna hade fullt upp med att hantera inkommande förfrågningar. Nu går vi mot en mer normal situation, säger Ludvig Bydén som är verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi.

Försäljningen av batterier till privata hushåll har ökat explosionsartat

Villakvarter
Under lång tid var det inte lönsamt för en villaägare att skaffa batteri, men vi är nu mitt i ett skifte där vi ser att det börjar bli förmånligt för fler.

I takt med att antalet husägare med solpaneler på taket ökar skaffar allt fler även lagringsmöjligheter i form av solcellsbatterier. På så sätt kan man använda sin egen el även när solen inte lyser.

– Under lång tid var det inte lönsamt för en villaägare att skaffa batteri, men vi är nu mitt i ett skifte där vi ser att det börjar bli förmånligt för fler. Antalet anslutna hembatterier i Ellevios nät har ökat extremt under 2023. Incitament som bidrar till försäljningen är fortsatt volatila elpriser, det gröna bidraget och bättre möjlighet att kunna fördela sina energiresurser i hemmet med hjälp av HEMS (Home Energy Management Systems), säger Gustav Fredricson som är kundansvarig för solceller på Ellevio.

Även hos solcellsföretaget 1KOMMA5° ser man en stor ökning av såväl intresse för som försäljning av batterier. Men det är inte alla som har råd.

– Intresset är jättestort, men precis som när det gäller solceller är det ekonomin som avgör. Tidigare handlade det om att ha eller inte ha solceller. Nu är det ett stort ekonomiskt beslut om solenergi, lagring och ett smart energisystem som anpassar energiflödena. Men trots den initiala investeringen för batterilager har det, i kombination med energistyrning, en mycket positiv inverkan på villaägarens möjlighet att sänka sina totala energikostnader, säger Mats Alsmyr, partner och grundare på 1KOMMA5°.

Från vilda västern till branschcertifiering

Installatör solceller
För att förenkla för den enskilda konsumenten att välja installatör har branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram en certifiering.

Den stora efterfrågan på solcellsinstallationer har lett till att det idag finns en stor mängd aktörer i branschen, även mindre seriösa bolag som arbetar utan rätt kunskap, erfarenhet och säkerhetsföreskrifter.

Rollen som är solcellsmontör är relativt ny, och det finns inte definierat vilken utbildning eller bakgrund som krävs. Men det är ett riskfyllt arbete. Montören arbetar med elinstallationer med höga spänningar och på hög höjd. För att förenkla för den enskilda konsumenten att välja installatör har branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram en certifiering.

– Det här är ett branschinitiativ och ett viktigt första steg. Det har funnits ett behov av något som ger montören möjlighet att styrka sin kompetens, berättar Ludvig Bydén.

Certifieringen består av två delar; en arbetsgivargaranti, där en chef intygar att du har tillräcklig erfarenhet och kompetens, och ett kunskapstest.

– Det här är ett jättebra steg i rätt riktning för att få ordning på den totala vilda västern vi har sett de senaste åren. Det finns många lycksökare i den här branschen. Det behövs tydliga regler och ramar för såväl säkerhet som kvalitet, säger Mats Alsmyr.

Spaningar inför 2024

elnät
Ellevio är aktiva i forumet” Sol+Nät” vars syfte är att få till smidigare anslutning till elnätet.

Med rekordåren 2022 och 2023 i färskt minne; vad kommer 2024 att bjuda på för solcellsbranschen? Gustav Fredricson på Ellevio tror på en återhämning på privatsidan och att allt fler köper ”hela paketet”.

– Det finns flera faktorer som påverkar köpkraften: höga räntor, den svenska ekonomin och omvärldsläget. Men, Ellevio är övertygade om att marknaden kommer återhämta sig på lång sikt. Med det gröna bidraget, möjligheter till lagring liksom smart styrning av sina energiresurser är solceller och batterier fortfarande en lönsam investering. Dessutom har privatpersoner med produktion och lagring en mycket viktig roll i det framväxande energisystemet.

Och priserna då, kommer vi att se billigare solceller framöver? Mats Alsmyr på 1KOMMA5° tror inte det.

– Priset på solceller låg på ungefär samma nivå med en liten minskning mellan 2013 och 2019. Därefter ökade priserna rejält under 2020 och 2021 på grund av låg tillgång på material, det fanns till exempel inga växelriktare att få tag på. Nu tror jag att priserna kommer att ligga stabilt framöver, om inget oförutsägbart inträffar. Däremot går installationskostnaden upp, givet att efterfrågan ökar.

En annan viktig fråga för den som funderar på att skaffa solceller under 2024 är anslutningen till elnätet. Ellevio är aktiva i forumet” Sol+Nät” som Svensk Solenergi håller mellan medlemsföretag, elnätsföretag och myndigheter i syfte att få till smidigare anslutning till elnätet.

– Nätbolagen har gjort stora ansträngningar för att beta av köerna för att ansluta solcellsanläggningar hos sina kunder med mindre abonnemang till elnätet – det ska de ha cred för. Under 2024 ser jag fram emot att vi tillsammans ska fortsätta att hjälpas åt att komma över de hinder som finns för att ansluta mer solkraft till nätet, säger Ludvig Bydén.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?