Vinnare i designtävling gör elstationer till arkitektpärlor

Pressmeddelanden

Elens allt viktigare roll i samhällsutvecklingen ställer högre krav på estetiska värden för att elnätsbyggnader bättre ska smälta in i stadsbilden.

I dagarna korade Ellevio, Sveriges Arkitekter och Stockholms stad vinnaren i en stor arkitekttävling för att utforma framtidens elnätsbyggnader i Stockholm. 

Elförsörjning spelar en avgörande roll för framtidens Sverige, där industrier, transporter och växande städer elektrifieras för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige står inför stora behov att bygga ut och modernisera elnätsinfrastrukturen som ska tillhandahålla all el. Men när elnäten byggs ut och tar plats, måste den integreras på ett mer genomtänkt sätt i stadsbilden. Utformningen, relationen till den specifika platsens karaktär och estetiken blir viktigare.

Av den anledningen har  Ellevio, i samverkan med Stockholms stad och med stöd av Sveriges Arkitekter, genomfört en arkitekttävling för att få fram innovativa, estetiskt formgivna förslag på hur en så kallad nätstationsbyggnad kan se ut i en framtida, levande storstad.

I tävlingsuppgiften ingick bland annat att visa hur teknikbyggnaden skulle fungera på fyra utvalda platser i staden. Förslaget skulle vara genomförbart och utvecklingsbart gällande gestaltning, anpassning till omgivande bebyggelse av olika karaktär, tekniska krav, produktion och framtida behov. Byggnaden ska också kunna serieproduceras och kunna anpassas för sambyggnad med annan infrastruktur.

- I kölvattnet av den rusande elektrifieringen dubbleras Stockholms elanvändning de kommande 20 åren. Att elinfrastrukturen passar in i stadsbilden är avgörande för att skapa acceptans och förståelse för elens roll i samhället, säger Saira Aladdin, nätchef för Stockholm på Ellevio.

Vinnare i tävlingen

 Juryns slutgiltiga val: ATT SMÄLTA IN av Gottlieb Paludan Architects

Juryns motivering:

Att smälta in är vinnare i tävlingen om det nya konceptet för prefabricerade teknikbyggnader. I förslaget ser juryn en gestaltning som otvetydigt kommunicerar teknikbyggnad och anknyter till ett för Stockholm tydligt formspråk för den här typen av funktioner. Byggnaden är elegant med ett rundat uttryck som uppfattas som urbant och kan smälta in väl i de många skiftande miljöer där nya nätstationer kommer att placeras.”

Om tävlingen

Tävlingens prekvalificering startade i augusti 2022 varefter 8 bidrag valdes ut till ett första tävlingssteg. Till nästa steg gick 4 bidrag vidare och fick utveckla och fördjupa förslaget efter juryns medskick. Juryn bestod av representanter från Ellevio, Stockholms stad och Sveriges Arkitekter.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?